Naar HomePage van De Kentering Nieuws van De Kentering - Blog Naar de tweets van De Kentering Naar FaceBook van De Kentering Naar Instagram van De Kentering Naar HomePage van De Kentering

Dag van de Kwaliteit 2018
Donderdag 22 november
"Alle zeilen bij...?"


 

Op 22 november 2018 is er de twaalfde Dag van de Kwaliteit, opnieuw in de Lindenberg te Nijmegen. Het thema is: “Alle zeilen bij …?”. Zijn alle zeilen bijgezet als je kijkt naar hoe de ggz nu is ingericht, vergeleken met hoe het was? Mensen zijn niet langer aangewezen op grote instellingen als Pro Persona en Phoenix, de zorg en dagbesteding zijn nu kleinschaliger van opzet en meer geconcentreerd in de wijken.

Koersverandering

Hebben die veranderingen de kwaliteit van leven van psychisch kwetsbare mensen verbeterd? De overheid heeft ook fors bezuinigd. Hierdoor is het voor cliënten soms moeilijk een antwoord te vinden op hun hulpvraag. Om samen een goede koers te varen moeten cliënten, burgers, gemeente en zorgverleners elkaar weten te vinden.

Verbinding

Daarom is ‘verbinding’ ook een thema: verbinding van cliënten met de samenleving, verbinding met nieuwe initiatieven op het vlak van zorg en ondersteuning, de verbinding van die initiatieven onderling. Cliënten lopen het gevaar vereenzaamd thuis te zitten. Het kan lastig zijn in de nieuwe situatie je sociale leven vorm te geven zonder de vertrouwde steun in de rug van een grote instelling.

Inspiratie

De Dag van de Kwaliteit is een dag voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor allen die met hen te maken hebben. Een dag van ontmoeting, verbinding en inspiratie; 22 november 2018, een datum om vrij te houden!

 


Verslag van de Dag van de Kwaliteit 2016
"Wijk in, Wijk uit!"


 

Op 24 november 2016 heeft De Kentering de Dag van de Kwaliteit georganiseerd, zoals te doen gebruikelijk in de Lindenberg te Nijmegen. Dit jaar was gekozen voor het thema: "Wijk in, Wijk uit!" Dit thema werd verkend aan de hand van workshops, debat, uitwisseling en meer.

 

Plaatje van de gevel van De Lindenberg Gebouw

 

Met meer dan 125 bezoekers was de 11e Dag van de Kwaliteit een succes. De meeste workshops werden goed bezocht, een uitzondering daargelaten. Ook was er volop debat en discussie en cabaretier Fabian Franciscus zorgde voor een humoristische omlijsting. De lunch was ook dik in orde. Al met al dus een geslaagde dag. De opmaat van de Dag van de Kwaliteit, een publieksavond met Myrthe van der Meer in de bibliotheek, trok twee dagen eerder ook al 125 toehoorders, die geboeid naar haar luisterden. Een prima combinatie dus.

Voor een terugblik ga naar:

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

Welkomstwoord:
11e Dag van de Kwaliteit "Wijk in Wijk uit!"

door Vincent van Dongen


Beste mensen: cliënten, betrokkenen, beleidsmakers, professionals en andere belangstellenden, het is me een eer om jullie namens De Kentering welkom te mogen heten op de Dag van de Kwaliteit.

Zo begon ik mijn welkom op de 10e Dag van de Kwaliteit twee jaar geleden en zo heet ik jullie nu weer welkom, want het is een goede traditie van De Kentering, om eens in de twee jaar ggz-cliënten en hun kwaliteit van leven centraal te stellen op een Dag van ontmoeting, dialoog, overpeinzing en inspiratie.

Hoewel velen mij en De Kentering al kennen, zal ik mijzelf toch even voorstellen en vertellen wat De Kentering is en doet:

Ik ben Vincent van Dongen en werk al ruim 10 jaar als vrijwilliger voor De Kentering. Wij vormen een organisatie voor en door cliënten uit de ggz, die zich sterk maakt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, als burger van de gemeente Nijmegen en van de omringende gemeentes in de regio (ikzelf heb dus ook een achtergrond in de psychiatrie). De Kentering komt op voor de belangen van mensen die door hun kwetsbaarheid moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij, door inspraak bij de gemeente en op andere plekken. Je kunt bij ons terecht voor trainingen waar je begeleid door ervaringsdeskundigen werkt aan je eigen herstel of leert om zelf als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Je kunt bij onze cliëntondersteuners terecht met vragen over onder andere zorg en welzijn, inkomensregelingen, belasting-teruggave en bezwaarprocedures. Tot slot werken we samen binnen het Zelfregiecentrum, voor iedereen die niet tot goed tot zijn recht komt en de regie over zijn eigen leven terug wil krijgen.

Wat De Kentering ook iedere twee jaar doet, is de Dag van de Kwaliteit organiseren. Op deze dag zetten wij de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal. Wij doen dat te midden van de mensen met wie wij als cliënt veel te maken hebben: de familie en vrienden om ons heen, de mensen die zorg verlenen, maar ook meer en meer de vrijwilligers en andere burgers met wie we te maken krijgen: degenen die de stedelijke informatiepunten - de Stips - bemensen, de mensen in de wijk die samen de straat delen, die de wijkcentra bezoeken, elkaar ontmoeten, voor elkaar klaarstaan.

Tenminste, dat is de samenleving die de overheid voor ogen heeft, één waarin mensen er meer en meer voor elkaar zijn en kwetsbare mensen een plek vinden midden in de maatschappij. Dat is ook waar De Kentering voor staat: dat wij als mensen die psychisch kwetsbaar zijn deel kunnen zijn van de samenleving. Dat wie psychisch afwijkt net zozeer een burger is, gewoon als ieder ander. Maar daar is wel wat voor nodig: een welkom, goede steun, een goede woning waar je je echt thuis kunt voelen.

Het nare is, dat de ambulantisering (zoals beleidsmakers dit proces noemen) niet alleen is ingegeven vanuit een visie op wat herstel bevordert, maar ook door de wens van de Rijksoverheid om te bezuinigen. Het gevolg is, dat mensen bijvoorbeeld te maken krijgen met wachtlijsten voor begeleid wonen. Ook wordt dagbesteding steeds vaker samengevoegd met andere groepen, wat er toe kan leiden dat cliënten soms thuisblijven omdat ze zich niet veilig voelen in een gemengde groep. Zo kan het gebeuren, dat kwetsbare mensen door niet goed voorbereide ambulantisering in een gat vallen, niet herstellen maar juist weer in crisis belanden. Journalist Piet-Hein Peters beschreef het mooi in zijn boek “Verwarde personen zijn het probleem niet – Over de echte vragen in de ambulante ggz”.

Met echte vragen willen wij aan de slag. Een plek vinden in de maatschappij vraagt wat van cliënten, maar vraagt ook wat van de overheid, van de zorginstanties en van de samenleving om hen heen. Daarom stellen wij de vraag centraal:

“Wat is er nodig, opdat het oppakken van een leven midden in de samenleving, voor cliënten op een prettige en veilige wijze kan gebeuren, die hun herstel bevordert?”

Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen. Dat je met gebruikmaking daarvan weer baas wordt over je eigen leven (zo citeer ik het landelijke HEE-team). Om te leren leven met wat je is overkomen, je krachten en valkuilen te leren kennen en dat niet binnen de muren van een instelling maar in de samenleving, dat vergt wat, van jezelf, van de overheid, van de samenleving die wij allen zijn. Wat dat vergt, daar gaan we vandaag over in gesprek.

Er werd mij bij het bekend maken van deze dag de vraag gesteld “vanwaar die titel, 'Wijk in, Wijk uit'?”

De wijk in, dat is wat de overheid graag ziet, dat cliënten in hun wijk aansluiting vinden, bij dagbesteding en activiteiten in de eigen buurt. Maar wordt cliënten zelf gevraagd wat hun woonwensen zijn? Wat als je in je eigen wijk niet als ggz-cliënt bekend wilt staan? Wat als het jouw herstel bevordert om aan de slag te gaan met je passie, maar de desbetreffende dagbesteding bevindt zich in een ander stadsdeel of een ander dorp in de regio? Krijg je dat dan nog vergoed? Mensen die een 'gewoon' burgerlijk leven leiden, sporten in de ene wijk, werken in een ander stadsdeel en ontmoeten hun vrienden op weer een andere plek. Moeten de behoeften van cliënten niet leidend zijn, in plaats van de geografische plek waar ze wonen? Dat zijn de kanttekeningen die de organiserende werkgroep bracht tot deze titel.

Een andere associatie bij het woord 'wijk' is de vraag: waarheen wijk je uit, als je in crisis belandt? Hoe is de zorg dan geregeld? Aarden in de samenleving is niet vanzelfsprekend. Des te beter is het, de vraag uit te spreken, de vraag wat je nodig hebt, de vraag wat de samenleving nodig heeft, de vraag wat we van elkaar nodig hebben, om het leven midden in de samenleving op zo'n wijze op te pakken, dat de stap naar de samenleving ons herstel bevordert en we niet in crisis geraken, maar juist een zinvol en bevredigend leven kunnen leiden. Met die vragen gaan we vandaag aan de slag. In dialogen, met workshops die inspirerende voorbeelden laten zien van hoe het kan. Met tijd voor ontmoeting en overpeinzing tijdens de lunch. Met een luchtige noot tussendoor. Ik wens jullie een aangename en inspirerende dag!

Voor een uitgebreid sfeerverslag van de Dag van de Kwaliteit klik op de volgende link:

Uitgebreid Sfeerverslag

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

Terugblik op workshops 11e Dag van de Kwaliteit

 


Evelien van der Ham van Eva's Theater Tuin over haar workshop Ontmoetingen:

“Ik kijk terug op een geslaagde workshop met een hoop enthousiasme en spelplezier van de deelnemers. Naast de luchtige opdrachten, ontstond er ook verdieping rondom problemen in de wijk, die konden worden uitgespeeld / onderzocht op de vloer. Daarmee is mijn doel dan ook bereikt (spelplezier, ontmoetingen op de vloer, diepgang rondom thema's in de wijk). Het was een mooie, gevarieerde groep mensen wat de ontmoetingen op de spelvloer alleen maar interessant maakte en tot verrassende scènes leidde. Beide workshops zijn goed bezocht, ik heb het aantal niet geteld, maar tussen de 8 en 14 deelnemers per workshop. De reactie van de deelnemers was erg positief, het leverde energie op en nieuwsgierigheid om er mee door te willen. Ook ontstond er interesse voor de werkzaamheden in mijn bedrijf. Ik geloof niet dat ik iets anders zou doen een volgende keer, ik ben tevreden over de uitkomst. De samenwerking met De Kentering is positief, ik voelde me welkom en gewaardeerd voor mijn bijdrage. Ook was er zorgzaamheid om de dingen goed te regelen.”

 

Annemieke van der Gronden van het ZRC Nijmegen over haar workshop Zelfregieroute:

“Mijn doel om de zelfregieroute bekender te maken is denk ik wel bereikt. Bij beide workshops waren er 12 toehoorders. De reacties uit het publiek waren enthousiast, er waren veel vragen. Ik vond het erg leuk om te doen, ik hoop dat mijn bezoekers het ook een fijne workshop vonden. Verder was het volgens mij een hele geslaagde dag!”

 

Ralph Sluijs van Ieder1Gelijk over zijn workshop Iedereen anders, iedereen gelijk:

“Ik ben tevreden over de workshop. Of het doel bereikt is is altijd lastig te bepalen. De deelnemers deden in ieder geval goed mee. Met 23 deelnemers aan mijn workshop had ik over de belangstelling niks te klagen. Zoals gezegd deden de deelnemers goed mee en ik werd door verschillende mensen bedankt na afloop. Ik kwam tegen het eind een klein beetje in tijdnood. Bij een volgende keer, iets meer tijd of programma iets inkorten. De samenwerking met De Kentering is mij goed bevallen. Mooie, interessante en goed georganiseerde bijeenkomst.”

 

Heleen Tieze van VWC Nijmegen over haar workshop Vrijwilligerscentrale:

“Ik ben niet tevreden, er waren maar 3 mensen. Maar de reactie van de mensen die er waren was positief. De organisatie door De Kentering zag er prima uit. Jammer dat er zo weinig belangstelling was voor de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.”

 

Corine Strausz van Samenverbonden.nl over haar workshop Liefde, relaties en hechtingsproblemen:

“Het was een erg leuke ervaring en het ging fantastisch, ik ben supertevreden en mijn doel is bereikt: mensen iets leren over relaties en hechting. De belangstelling was groot: 25 man, er zat zelfs iemand op de trap. Er waren heel veel reacties uit het publiek. Het was geweldig!”

 

Nynke Mulder van deblauwvogel.com en Samen Sterk Zonder Stigma over haar workshop Shared reading:

“Ik kijk tevreden en met veel plezier terug op de workshop. Mijn doel was om mensen kennis te laten maken met shared reading en dat is gelukt. De belangstelling was goed. De eerste ronde waren er acht mensen, de tweede ronde tien. De reacties waren positief (voorzover ik dat heb gecheckt), bijvoorbeeld: 'ik was vergeten hoe leuk lezen was, nu weet ik het weer', 'wat fijn om dit samen te doen', 'ik dacht dat ik niet hardop durfde lezen, maar ik voelde dat het mocht'. Ik zou weinig anders doen, ik had wat weinig tijd genomen voor de voorbereiding, maar daar heeft het publiek niet iets van meegekregen denk ik. Dus dat is meer een punt voor mezelf. De samenwerking was prima. Eén aandachtspunt: ik wist niet dat ik op het podium moest pitchen. Op zich geen punt voor mij, maar ik vind het altijd wel fijn om me voor te kunnen bereiken, ook al was het maar één minuut. Een prachtdag, die hopelijk blijft bestaan.”

 

Roos Koopmans van Hobbycentrum Nijmegen Oost over haar workshop Meedoen, in woord en beeld:

“Het is jammer dat er niet veel bezoekers interesse hadden in de workshop. Maar daar kan De Kentering natuurlijk niets aan doen. De eerste workshop waren er zes à zeven deelnemers en de tweede workshop twee mensen die alleen praktische informatie wilden. Dat was wel jammer voor de vrijwilligers die ik had gevraagd voor het creatieve deel. De mensen die wel interesse hadden, waren enthousiast bezig, van wie al twee mensen deze week zich bij het Hobbycentrum hebben aangemeld. Dat is natuurlijk super fijn! De volgende keer is het voor ons misschien zinvoller om op de markt te staan, zodat alle bezoekers het Hobbycentrum zien. Of misschien niet een creatieve workshop, maar meer inhoudelijk over de mogelijkheden bij het Hobbycentrum (het deelnemen als deelnemer, vrijwilliger, als werkervaringsplaats of als leerplek). De samenwerking was perfect. De informatie vooraf was duidelijk en voldoende. Vragen werden gelijk beantwoord. Op de dag zelf werden we bij binnenkomst wegwijs gemaakt. Tijdens de dag was er interesse vanuit de organisatie. Aan het eind van de dag een bedankje. Een heerlijke lunch. Ik vind het altijd een uitdaging om verbeterpunten te vinden, maar helaas … ik kan niets bedenken! Inhoudelijk zat het programma weer goed in elkaar. Het was weer interessant en inspirerend!”

 

Annet Strijker en Allard Wagensveld van UWV Werkbedrijf Rijk van Nijmegen over hun workshop Kansen op werk verhogen:

“Nieuwsgierig en met gezonde spanning kwamen wij aan bij de Lindenberg. We werden hartelijk ontvangen door Vincent en kregen meteen onze trainingsruimte te zien. Prachtige ruimte, van alle gemakken voorzien. We hebben de eerste dialoog bijgewoond en mochten toen onze workshop presenteren op het podium. We kozen voor een toneelstukje om duidelijk te maken dat onze workshop zou gaan over communicatiestijlen en de verschillen daartussen. Vol verwachting gingen wij terug naar onze trainingsruimte. We hadden al wel gezien dat er 8 workshops tegelijkertijd gehouden werden en dat voor zo’n 80 deelnemers. Hoeveel belangstelling zou er voor onze workshop zijn? Uiteindelijk kwamen er 7 enthousiaste mensen deelnemen aan onze workshop Kansen op werk verhogen. Het werd een inspirerend uurtje waarin hard werd gewerkt, plezier werd gemaakt, ontdekkingen werden gedaan en kwartjes vielen. Het was met recht een klein maar fijn groepje waarin alle sociale stijlen vertegenwoordigd waren.

De workshop ging over de volgende vragen: Welke sociale stijl heb jij (expressief, aimabel, rationeel of sturend)? Wat vind je vervelend aan de andere sociale stijlen en wat bewonder je in de andere sociale stijlen? Wat betekent dit in je communicatie met anderen? Waar moet je op letten als je met iemand (een werkgever?) in gesprek gaat? Zeker in een eerste (netwerk-) gesprek met een mogelijke werkgever is het belangrijk aan te sluiten aan de sociale stijl van je gesprekspartner.

De deelnemers waren enthousiast en ook wij kregen veel energie van het geven van deze training. Afsluitend hebben we genoten van een prima lunch en hebben we de tweede dialoog nog bijgewoond.

We kijken terug op een prima dag, goed georganiseerd met enthousiaste mensen. Ons doel is bereikt, namelijk het geven van informatie over hoe je je kansen op werk kunt verhogen.”

Voor een uitgebreid sfeerverslag van de Dag van de Kwaliteit klik op de volgende link:

Uitgebreid Sfeerverslag

 


Welkomstwoord door Vincent van Dongen

Verslag workshops


 

 

Kijk ook eens op ons nieuwsblog