Naar de Facebook van de Kentering Naar de Twitters van de Kentering Naar het Blog Nieuws van de Kentering

Geschiedenis van De Kentering


De Kentering bestaat sinds 2001 en is ontstaan op initiatief van het Basisberaad in Nijmegen, een regionaal overlegorgaan voor de psychiatrie. Een van de oprichters was Bert Arts, zelf cliënt en een groot voorvechter van de belangen van mensen uit de psychiatrie

De Kentering begon als informatiewinkel, waar medewerkers met eigen ervaring in de psychiatrie informatie geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor (ex-)cliënten.
Het was - en is - dus een cliëntgestuurd project.

Initiatief

Het eerste initiatief voor een dergelijke winkel ontstond al in 1998. Het jaar daarop huurden 2 cliënten heel voortvarend een pand aan de Tweede Walstraat 65. Dit pand werd aanvankelijk gebruikt als opslagplaats voor tweedehands kantoormeubelen. In 2000 kwam er schot in de zaak, er werd een stichting opgericht en er kwam fondsengeld binnen.

Een enthousiaste groep vrijwilligers stak de handen flink uit de mouwen. De muren en het plafond werden gewit en de kozijnen en kasten geschilderd. Direct daarna werd een laminaatvloer gelegd en kon de verdere inrichting plaatsvinden.

Informatiewinkel

Ook werd er een sociale kaart gemaakt, dat wil zeggen een inventarisatie van alle instellingen in de psychiatrie en daarbuiten. Verder kregen de medewerkers een scholing om hen voor te bereiden op hun toekomstige taak. Tot slot werd ook een taakverdeling bedacht. Hiervoor werden een aantal functies op een rij gezet, zoals:
contactpersoon,  beheerder,  baliemedewerkers,  computerdeskundige, administratieve krachten en mensen voor visieontwikkeling (denktank).

Op 15 juni 2001 opende Informatiewinkel De Kentering officieel zijn deuren. Dit ging gepaard met ruime aandacht in de plaatselijke pers.

Cliëntondersteuning

Na enkele jaren bleek er behoefte te zijn aan extra afdeling, waar mensen terecht konden met het aanvragen van bepaalde zorg. De reden hiervoor waren de vernieuwingen in de zorg en het steeds ingewikkelder worden van regels en wetten. Daardoor was (en is) het voor cliënten steeds moeilijker om de zorg te krijgen die gewenst is. Daarom werd in 2004 een extra afdeling aan De Kentering toegevoegd - Cliëntondersteuning.

In 2010 bleek De Kentering uit haar voegen te groeien. Hoewel het kleine pand aan de Tweede Walstraat knus en gezellig was, bleek het niet meer te voldoen aan de eisen van de tijd. Daarom betrokken wij in 2011 een nieuw pand aan de Limoslaan 10, met een grote vergaderruimte en aparte spreekkamer.

De Kentering

2011 was echter ook een zwart jaar - in dat jaar overleed Bert Arts, onze grote voorvechter en frontman. Zonder Bert had De Kentering nooit bestaan. Hij wist gedreven, maar altijd met humor, de belangen te verdedigen van hen die het onderaan de maatschappelijke ladder staan. Hij werd begraven op 9 maart 2011, na een mooie en drukbezochte uitvaartplechtigheid.

Bert Arts

Voor zowel cliënten als medewerkers zijn de werkzaamheden steeds meer aan het vervloeien. We spreken niet meer apart van de Informatiewinkel, Cliëntondersteuning of het Basisberaad maar pakken alles samen onder een noemer: De Kentering.

Zelfregiecentrum Nijmegen

Sinds 4 maart 2013 is De Kentering officieel deelnemer aan het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Het is een aparte organisatie maar presenteert zich onder de gezamenlijke noemer Zelfregiecentrum Nijmegen.

Het Zelfregiecentrum richt zich op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dit heeft te maken met de achtergrond van de deelnemers van het ZRC. Dat zijn naast De Kentering de volgende organisaties:

  • WIG, voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking;
  • Onderling Sterk, voor mensen met een lichte verstandelijke beperking;
  • BWN, een onafhankelijke belangenbehartiger op het gebied van
    de sociale zekerheid, voor alle mensen met een beperking.

Activiteiten

De Kentering is en blijft gehuisvest aan de Limoslaan 10, de andere organisaties aan de St. Jorisstraat 72 te Nijmegen.

Eigenlijk is iedereen welkom die het (tijdelijk) niet zo makkelijk heeft in het leven. Je kunt anderen ontmoeten, je ervaringen delen met lotgenoten, je ervaringsdeskundigheid inzetten, trainingen volgen om je sterker te voelen, hulpvragen stellen (tijdens spreekuren), vrijwilligerswerk doen of zelf een activiteit starten.

Daarnaast verzorgt het ZRC Nijmegen collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking, via een aantal kanalen:
deelname aan adviesraden college van burgemeester & wethouders, deelname aan cliëntenraden en uitvoeringsoverleggen, inspraak bij de gemeente en het organiseren van acties.


 

 

Kijk ook eens op onze nieuwsblog