Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
A p r i l   2 0 1 1

Wet Werken naar Vermogen

Hoofdgebouw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in april de nieuwe plannen bekendgemaakt voor de hervorming van de 'onderkant' van de arbeidsmarkt. De Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening worden samengevoegd tot ťťn regeling.
De nieuwe regeling gaat de Wet Werken naar Vermogen heten. Deze moet op 1 januari 2013 ingaan. De bedoeling is dat meer mensen met een handicap bij reguliere werkgevers aan de slag komen. De mensen die op dit moment een Wajong-uitkering ontvangen, zullen waarschijnlijk herkeurd worden (in de woorden van het Ministerie: "UWV gaat - zoals in het regeer- en gedoogakkoord is afgesproken - bekijken wie van de huidige Wajongers over arbeidsvermogen beschikt en wie niet").
Een groot gedeelte van hen, zo is de verwachting van het kabinet, zal uitstromen uit de Wajong. Een ander gedeelte kan een beroep blijven doen op de Wajong. Het gaat hierbij dan alleen om diegenen die echt niet in staat zijn om te werken. Tot slot wordt de instroom in de Sociale Werkvoorziening beperkt. Een uitgebreide notitie over de kabinetsplannen is te lezen op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
GGZ Nederland heeft al haar zorgen uitgesproken over het voorgenomen beleid.

Stoppen met medicatie zorgt voor terugval

4/5e van de schizofreniepatiŽnten die na hun eerste psychose stoppen met medicatie, krijgt binnen een jaar weer een terugval. Dit was de conclusie van een onderzoek van Geartsje Boonstra, psychiater bij een zorginstelling. Zij deed onderzoek naar de gevaren van het te snel afbouwen van de medicatie. Twintig schizofreniepatiŽnten werden door haar gevolgd. Boonstra's advies is duidelijk: "Stop niet met medicatie, want de kans dat het misgaat, is levensgroot".

Niet alle suÔcides hoeven meer gemeld te worden

 

Zelfdoding

Vanaf 1 mei 2011 hoeven niet meer alle suÔcides en serieuze suÔcidepogingen gemeld te worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Tot 1 mei was het zo dat GGZ- en verslavingsinstellingen dit wel moesten doen, en werd elke zelfdoding als een calamiteit aangemerkt. Maar nu is er alleen nog maar sprake van een calamiteit bij gebrekkige zorg of een gedwongen opname. De reden voor de versoepelde regels is dat veel hulpverleners zich schuldig voelen als er sprake is van suÔcide, ook als deze niet het gevolg is van slechte zorg.
Per jaar gaat het om 500 tot 600 gevallen.

Reactie Staatssecretaris op effecten Pakketmaatregelen AWBZ

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een reactie gegeven op de effecten van de pakketmaatregelen AWBZ.
Ten eerste stelt de staatssecretaris dat het aantal mensen dat in 2009 onvrijwillig begeleiding heeft verloren, klein is (ongeveer 13.780).
Ten tweede concludeert zij dat de meeste mensen, die begeleiding zijn kwijtgeraakt, het wel gelukt is om een oplossing te vinden voor de weggevallen begeleiding (weinigen hebben overigens van MEE gebruik gemaakt). Tot slot overweegt een kwart van de mensen om af te zien van de begeleiding vanwege de eigen bijdrage. CliŽnten- en ouderenorganisaties zijn sceptisch over de conclusies van de staatssecretaris.

Stemmingswisselingen van mensen met bipolaire stoornis kunnen worden voorspeld

Bipolaire Stoornis

 

Uit een onderzoek van de Universiteit van Manchester blijkt dat de gedachten van mensen met een bipolaire stoornis stemmingswisselingen voorspellen. Als mensen denken dat stemmingswisselingen buiten hun eigen controle plaatsvinden, hebben ze meer last van stemmingswisselingen dan wanneer ze accepteren dat stemmingswisselingen een normale reactie zijn op stress. Aan de hand van deze uitkomst wordt een nieuwe therapie ontwikkeld.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief