Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
A u g u s t u s   2 0 1 1

Nieuwe protestacties aangekondigd
(bron: Twitter, cg-raad.nl)

Demonstraties:
  Stop de Stapeling
  Walk of Shame Tour

Demonstratie: Stop de Stapeling   Demonstratie: Walk of Shame

In september worden twee nieuwe demonstraties tegen de bezuinigingen georganiseerd. De eerste demonstratie, de zogenaamde "Walk of Shame Tour", wordt georganiseerd door een actieve groep mensen die de regering een halt wil toeroepen.
De tweede demonstratie, "Stop de Stapeling", wordt georganiseerd door de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.
Beide acties zullen gericht zijn tegen de kabinetsmaatregelen die de meest kwetsbare groepen in Nederland treffen, zoals de bezuinigingen op het PGB, de sociale zekerheid en de GGZ.

De demonstraties zullen plaatsvinden op 19 september in Den Haag.
(Klik op plaatjes voor meer informatie)

Inzet ervaringsdeskundigen verkleint stigma
(bron: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid)

Steeds meer GGZ-instellingen werken met ervaringsdeskundigen. Dit zijn (ex-) psychiatrische patiŽnten die hun psychiatrische achtergrond inzetten om lotgenoten te helpen. Ze geven andere patiŽnten adviezen en helpen psychiaters om een goed contact met hun patiŽnten te onderhouden. Hierdoor wordt het stigma van "psychisch zieke" kleiner en de kans op herstel groter.
Het inzetten van ervaringsdeskundigen kent nog wel knelpunten, zoals het bewaren van afstand bij gesprekken met lotgenoten en het als gelijkwaardig lid functioneren in een team van hulpverleners.

Schizofrenie bij ouderen neemt toe
(bron: Vrije Universiteit)

Het aantal zestigplussers met schizofrenie groeit in een rap tempo. Nu nog zijn er in Nederland 20 duizend senioren met de aandoening, naar verwachting worden er dit over 20 jaar 30 duizend. Dit concludeert psychiater Paul David Meesters in zijn promotieonderzoek.
Het resultaat is opmerkelijk, want meestal openbaart schizofrenie zich bij tieners en twintigers. Meesters stelt voor om het zorgaanbod aan te passen aan de nieuwe groep patiŽnten.

Overheid laat besparingen GGZ links liggen
(bron: Skipr)

De overheid bezuinigt op de verkeerde manier op de GGZ door een eigen bijdrage te heffen, stelt Eddy van Doorn, algemeen directeur van de HSK Groep (een commerciŽle zorginstelling). Binnen de GGZ worden volgens hem onnodige verliezen geleden.
De overheid zou al 10 tot 15 % kunnen besparen door wachtlijsten terug te dringen, overtollige bureaucratie te schrappen en nooit bewezen behandelmethodes af te schaffen.
PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester heeft naar aanleiding van deze kritiek kamervragen gesteld aan de minister van volksgezondheid.

Verzamelwoede wordt officiŽle stoornis
(bron: Psy)

In de nieuwe editie van de DSM, het handboek voor psychiaters en psychologen, zal verzamelwoede of "hoarding" voor het eerst worden opgenomen als op zichzelf staande stoornis.

  DSM - handboek voor psychiaters en psychologen.

Mensen die aan hoarding lijden, bezitten een onvermogen om dingen weg te gooien. Meestal puilen hun woningen uit met spullen.
Verzamelaars zien vaak zelf ook dat ze afwijkend gedrag vertonen, maar het lukt ze meestal niet om hier iets aan te veranderen.

Muziek helpt tegen depressie
(bron: BBC News)

Depressie en muziek maken.

 

Finse onderzoekers hebben aangetoond dat muziek een effectieve therapie is voor depressie.
In een experiment werden de patiŽnten die leden aan depressie opgesplitst in twee groepen. De eerste groep kreeg een gewone therapie, bestaande uit gesprekken met een psycholoog en medicatie. De tweede groep kreeg therapie van een muziektherapeut, die hen onder andere leerde drummen. Deze laatste groep had Ė in ieder geval in de eerste maanden Ė minder klachten.
Onderzoekers vermoeden dat mensen met muziek gevoelens kunnen uiten die ze niet kunnen uiten met woorden.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief