Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
A u g u s t u s   2 0 1 2

Stemwijzer voor de GGZ
(bron: www.kiesvoorggz.nl)

Voor mensen die de GGZ een wam hart toedragen maar nog niet weten wat ze gaan stemmen, is een speciale website ontwikkeld.
Op de site www.kiesvoorggz.nl staat te lezen wat alle politieke partijen van plan zijn met de GGZ. Zo wil de VVD dat zowel in de GGZ als de somatische zorg mensen vaker moeten gaan betalen voor het ontvangen van zorg. De SP daarentegen wil geen eigen bijdrage heffen, omdat deze een drempel zou opwerpen voor het krijgen van zorg.
www.kiesvoorggz.nl is bedoeld voor zowel hulpverleners, cliŽnten als betrokkenen.

Meer crisisopnames door eigen bijdrage
(bron: GGZ Nederland)

Uit een enquÍte van GGZ Nederland blijkt dat een kwart van de instellingen geconfronteerd wordt met een toename van crisisopnames. Ook geeft bijna twee derde van de instellingen aan dat meer patiŽnten stoppen met hun behandeling.
GGZ Nederland vermoedt dat de eigen bijdrage hier debet aan is. Doordat mensen voortijdig stoppen met hun behandeling, zijn ze nog niet klachtenvrij en lopen ze een groter risico om weer een terugval te krijgen. Volgens GGZ Nederland verklaart dit waarom het aantal opnames stijgt.

Klik op het logo om de website van GGZ Nederland te bezoeken!

Rechter oordeelt in oktober over eigen bijdrage GGZ
(bron: Landelijk Platform GGZ)

In het najaar gaat de rechter oordelen of de eigen bijdrage in de GGZ rechtmatig is. Het Landelijk Platform GGZ en GGZ Nederland hadden samen een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het Landelijk Platform GGZ vind dat de eigen bijdrage discriminerend en stigmatiserend is, omdat mensen met een lichamelijke ziekte geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg.
Daarnaast vind het Landelijk Platform dat het heffen van een eigen bijdrage in strijd is met het recht op zorg. De zaak dient op 15 oktober 2012.

Algemeen overleg over toekomst AWBZ
(bron: rijksoverheid)

Op 17 augustus heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de toekomst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Centraal in het debat stond het plan in het Lenteakkoord om de zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 af te schaffen. Hiermee willen de partijen, die het lenteakkoord hebben ondertekend, bereiken dat er een scheiding komt tussen wonen en zorg.
Met name mensen met een psychiatrische achtergrond zullen hier de gevolgen van gaan merken. Tijdens het overleg bleek dat vooral de SP en PVV tegenstander zijn van deze plannen.

  Klik op het logo om meer over AWBZ te komen weten!

ďGGZ moet zich meer richten op ambulante zorgĒÖ

Öaldus de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Door de invoering van de Wet Verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg in 2013 zullen waarschijnlijk meer mensen met zware psychiatrische problematiek belanden bij de GGZ, voorspelt de Raad. Om deze groep cliŽnten op te vangen, zal de GGZ niet alleen met een nieuw zorgaanbod moeten komen, maar moet er ook meer de nadruk gelegd worden op ambulante zorg.
De Raad pleit daarnaast voor het meer laten overlappen van de reguliere GGZ en de forensische zorg. De stoornis moet centraal komen te staan, niet het delict.

GGZ-verpleegkundigen starten petitie tegen geweld
(bron: nu.nl)

Verpleegkundigen in de GGZ zijn een petitie begonnen om agressie in de GGZ terug te dringen. Volgens onderzoek hebben vier van de tien hulpverleners het afgelopen jaar te maken gehad met fysiek geweld. Dit leidt tot psychische klachten bij personeel.
De actie zorgde voor gemengde reacties op internet; sommige mensen vinden dat teveel de schuld wordt gelegd bij de patiŽnten. Dit zou het stigma dat zij meetorsen verder versterken.
Anderen vinden dat de bezuinigingen debet zijn aan de toegenomen agressie. De initiatiefnemers van de petitie willen deze aanbieden aan de werkgevers en de betrokken ministeries.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief