Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
D e c e m b e r   2 0 1 0

Antidepressiva niet langer vergoed bij milde depressie

Mensen met een milde depressie krijgen vanaf 1 januari 2011 niet langer antidepressiva vergoed. De officiŽle reden hiervoor is dat er overbehandeling plaatsvindt met antidepressiva.
Huisartsen en psychiaters bepalen wanneer er sprake is van een lichte dan wel zware depressie. De beperking levert een besparing op van twintig miljoen euro.

Ritalin heeft verslavende werking

Ritalin is een medicijn dat wordt voorgeschreven voor mensen met ADHD. De laatste jaren wordt dit medicijn ook steeds meer gebruikt door mensen als partydrug bij het uitgaan of als een middel om beter te concentreren/presteren.
Ritalin is eenvoudig te verkrijgen via het internet. Steeds meer jonge mensen raken afhankelijk van dit medicijn. Mensen die verslaafd zijn hebben last van minder eetlust, slaapproblemen, hoofdpijn, prikkelbaarheid en angsten. .

Ruim 80 gemeenten compenseren eigen bijdrage

Steeds meer gemeenten compenseren de eigen bijdrage AWBZ voor GGz-cliŽnten. Het Landelijk Platform GGz deed een oproep aan gemeenten om ggz-cliŽnten te behoeden voor inkomensverlies. Veel GGz-cliŽnten hebben een minimuminkomen en kunnen daarom de eigen bijdrage niet betalen.
80 gemeenten Ė waaronder Nijmegen Ė hebben positief gereageerd op de oproep van het Landelijk Platform GGz. De manier waarop gemeenten de eigen bijdrage vergoeden, verschilt nogal: sommige gemeenten vergoeden het via een collectieve ziektekostenverzekering, andere gemeenten vergoeden het via de bijzondere bijstand. .

CliŽntenverenigingen krijgen minder subsidie

CliŽntenverenigingen in de GGz krijgen het steeds moeilijker.
Zo raakt het Landelijk Platform GGz in 2011 drie ton subsidie kwijt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Ook andere cliŽntenorganisaties dreigen gekort te worden.
De CliŽntenbond in de GGz en VO!CE hebben vanwege de bezuinigingen besloten om verder te gaan als ťťn cliŽntenvereniging, Geestdrift genaamd.

Nieuw beleid voor bijstand en sociale werkplaatsen

In december is er in de Tweede Kamer een debat geweest over het nieuwe regeringsbeleid voor de bijstand en de sociale werkplaatsen. Hierbij is gepraat over de bezuinigingen op de uitkeringen, jongehandicapten en de sociale werkvoorziening.
De regering wil mensen met een handicap bij reguliere werkgevers aan het werk helpen Ė dus minder mensen naar de sociale werkplaatsen en meer mensen naar gewone banen. Concrete plannen bestaan hiervoor nog niet.
Verder wil de regering dat gemeenten mensen in de bijstand gebruikt voor onbetaalde 'klussen', zoals sneeuwruimen en koffiezetten in bejaardentehuizen. De oppositie spreekt van dwangarbeid.

Professor: 'crimineel stigma is groot voor mensen met psychiatrische diagnose'

Een Amsterdamse professor heeft gezegd dat veel mensen met een psychiatrische diagnose het risico lopen dat ze als crimineel worden gezien.
Veel gevangen en tbs-ers hebben inderdaad een psychiatrische diagnose, maar dit betekent nog niet dat er een verband is tussen crimineel gedrag en een psychiatrische aandoening.
De reden? Er zijn uiteindelijk maar weinig mensen die voor een misdrijf voor de rechter verschijnen. En nog minder mensen daarvan worden psychisch onderzocht. Degenen die dan een psychiatrische diagnose krijgen, zijn niet representatief voor de hele GGz-populatie.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief