Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
F e b r u a r i   2 0 1 1

Streng dieet vermindert ADHD-symptomen bij jonge kinderen

Voeding heeft invloed op ADHD-symptomen. In een groot opgezet onderzoek is aangetoond dat een streng dieet kan helpen tegen symptomen als concentratiestoornis en impulsiviteit. Alleen hyperactiviteit blijkt ook met het strengste dieet niet te verminderen.
Wanneer jonge kinderen die kampen met de symptomen van ADHD gedurende vijf weken op een streng dieet worden gezet, verminderen bij twee derde van die kinderen de klachten sterk. Het dieet bestaat uit wit vlees, rijst, groenten, peren(sap) en water..

Kamervragen over gebruik mediazuil

Het CDA heeft kamervragen gesteld over het gebruik van een mediazuil in de separeerruimte door een Friese GGz-insteling. Het CDA vraagt zich onder andere af of een mediazuil niet teveel prikkels oplevert. Ook vraagt de partij zich af of de programma's, die op de mediazuil worden uitgezonden, geen nadelige invloed hebben op de gemoedstoestand van de patiŽnt.
De minister stelt dat "de toepassing van de mediazuil gezien dient te worden in het licht van de kwaliteitsverbetering van de toepassing van de dwangmaatregelen". Als de mediazuil tot ongewenste prikkels leidt, kan zij door het personeel worden uitgezet.

Nederland zet meeste patiŽnten in isoleercel

PatiŽnten van psychiatrische instellingen worden in ons land aanzienlijk vaker in een separeerruimte of aparte kamer gezet dan in andere Europese landen. ,,We zijn er in Nederland wel heel makkelijk en scheutig mee'', zegt klinisch psycholoog Bert van der Werf in het NRC Handelsblad.
Hoogleraar medische ethiek aan de Vrije Universiteit Guy Widdershoven meent dat in andere landen patiŽnten nooit alleen worden gelaten. De twee stellen dat in Nederland wordt gedacht dat isoleren goed is, terwijl in het buitenland wordt uitgegaan van rust, ruimte en comfort voor de patiŽnt.

Vooroordelen over psychisch zieken

Vier op de tien Belgen werken liever niet samen met iemand die psychisch ziek is. Een kwart zou zelf ook niet snel de hulp van een psychiater inroepen. Dat blijkt uit een groot onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. De helft van de ondervraagden noemt mensen met een psychische ziekte "minder betrouwbaar".
Er is wel een verschil naargelang de aandoening: men is toleranter en begripvoller tegenover iemand met een depressie, dan iemand met een psychose. Mensen die psychotisch zijn jagen meer "schrik" aan en men wil hen vaker verplichten tot het zoeken van medische hulp.

Kameroverleg over de financiering van patiŽntenorganisaties

In februari is er een overleg geweest in de Tweede Kamer over de financiering van patiŽntenorganisaties. Het PGO-fonds (PGO staat voor PatiŽnten, Gehandicapten en Ouderen), dat subsidie verstrekt aan 240 patiŽntenorganisaties, heeft nog 7 miljoen euro in kas. De Kamer deed verwoede pogingen om de 7 miljoen euro veilig te stellen voor de patiŽntenbeweging, maar de minister van Volksgezondheid deed geen enkele toezegging.

Nieuw Wmo-beleid in aantocht

De gemeente Nijmegen heeft een notitie gepubliceerd met hervormingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het college stelt hervormingen binnen de Wmo voor, omdat de sterk teruglopende budgetten hierom vragen.
Nieuwe speerpunten zijn onder andere "optimale zelfredzaamheid" en een verschuiving van "curatie" naar "preventie" (m.a.w. voorkomen is beter dan genezen).


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief