Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
F e b r u a r i   2 0 1 2

Landelijk Platform GGZ naar rechter om eigen bijdrage (bron: Landelijk Platform GGZ)

Het Landelijk Platform GGZ, een koepelorganisatie van cliŽntenverenigingen in de GGZ, is naar de rechter gestapt om te procederen tegen de eigen bijdrage in de GGZ.
Vanaf 2012 moeten GGZ-cliŽnten een eigen bijdrage betalen, die varieert van 200 euro per jaar tot bijna 2000 euro per jaar. Als gevolg van de eigen bijdrage moeten sommige cliŽnten stoppen met hun behandeling. Dit is volgens het landelijk Platform GGZ in strijd met de zorgverzekeringswet, waarin staat dat iedereen het recht heeft om toegang te krijgen tot zorg.
Verder vindt het Landelijk Platform dat de eigen bijdrage discriminerend is, omdat patiŽnten met lichamelijke klachten geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Eigen Bijdrage Februari 2012 - Stuk 1

 

 

Fred Teeven roept Minister Schippers op om eigen bijdrage te heroverwegen (bron: o.a. Psy)

Minister van Justitie Fred Teeven heeft Minister Schippers van Volksgezondheid opgeroepen om nog eens kritisch te kijken naar de eigen bijdrage in de GGZ. Teeven vraagt zich af of de meest kwetsbare groepen niet ontzien kunnen worden bij het heffen van de eigen bijdrage.
Minister Schippers heeft gezegd dat het verlagen van de eigen bijdrage lastig is, omdat ze dan elders zal moeten bezuinigen. Wel heeft ze toegezegd dat ze gaat kijken of mensen met een laag inkomen niet ontzien kunnen worden. Ze is hierover in gesprek met de politie. .

 

Eigen Bijdrage Februari 2012 - Stuk 2

Gemeente Nijmegen vergoedt eigen bijdrage voor minima

Nog een (positief) bericht over de eigen bijdrage: de gemeente Nijmegen heeft besloten om de eigen bijdrage in de GGZ voor minima via de bijzondere bijstand te vergoeden. In eerste instantie leek dit niet mogelijk, maar bij nader inzien blijkt het wel te kunnen.
De redenering hierachter is dat het gaat om een kostensoort (tweedelijns GGZ) waarvoor een vergoeding is opgenomen in de voorliggende voorziening (Zorgverzekeringswet), maar waarvoor om budgettaire redenen een eigen bijdrage wordt gevraagd. In dat geval is verlening van bijzondere bijstand wel aan de orde.

Eigen Bijdrage Februari 2012 - Stuk 3

Steeds meer volwassenen met autisme
(bron: gezondheidsnet.nl)

Bij steeds meer volwassenen wordt de diagnose autisme gesteld. Het gaat hierbij met name om 45-plussers. De meeste van hen zijn normaal tot hoog begaafd en hebben zich altijd goed kunnen aanpassen aan hun omgeving. Wellicht wordt daarom de aandoening pas laat ontdekt.
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor autisme bij mensen op oudere leeftijd. In de jaren í90 is de lijst met symptomen uitgebreid, waardoor het voor hulpverleners makkelijker is geworden om de stoornis te herkennen.

RIBW gaat mensen huisvesten in klooster
(bron: De Gelderlander)

De RIBW Nijmegen & Rivierenland, een instelling voor beschermd en begeleidt wonen, heeft een oud klooster in Nijmegen gekocht om cliŽnten in te huisvesten. Het gaat om het voormalige Kapucijner klooster in de wijk Hees.
De RIBW gaat het pand helemaal opknappen, zowel van buiten als van binnen. Uiteindelijk moeten er 25 tot 30 cliŽnten met een psychiatrische beperking in gehuisvest worden. Hans Hofhuizen, de directeur van de RIBW Nijmegen & Rivierenland, gaat nog in gesprek met buurtbewoners om eventuele onrust weg te nemen. Hij zegt te kunnen garanderen dat er geen overlast zal zijn.

 

Depressie voorkomen met sport
(bron: Tel Aviv University)

Twee van de meest voorkomende psychische aandoeningen, depressie en burn-out, zijn te voorkomen door op regelmatige basis aan sport te doen. Dit hebben onderzoekers van de universiteit van Tel-Aviv ontdekt.
Ze vergeleken werknemers die regelmatig sporten met werknemers die niks aan sport doen. De personen die regelmatig sportten bleken minder last te hebben van depressies en burn-outs. De onderzoekers raden werkgevers aan om hun personeel regelmatig te laten bewegen.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief