Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s s e l e c t i e
F e b r u a r i   2 0 1 3

Forensische zorg moet bezuinigen
(bron: GGZ Nederland)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil de komende jaren 100 miljoen euro gaan bezuinigen op forensische zorg. Het gaat om 15% van het totale budget voor forensische zorg. Concreet betekent dit dat het aantal plaatsen in de TBS fors zal gaan afnemen.
GGZ Nederland vindt dit een slechte zaak, omdat TBS effectief is als het gaat om het terugdringen van recidive. (mensen die ooit veroordeeld zijn en opnieuw in de fout gaan) Bij ex-gedetineerden ligt het recidivepercentage namelijk drie keer hoger dan bij ex-TBS-gestelden. De sector is zelf momenteel al hard bezig met het kosteneffectiever maken van de behandelingen.

Concept nieuwe jeugdwet klaar
(bron: GGZ Nederland)

In overeenstemming met het regeerakkoord wil het kabinet de jeugdzorg Ė nu nog een taak van Bureau Jeugdzorg - overhevelen naar de gemeenten. Dit betekent dat gemeenten in de toekomst verantwoordelijk worden voor het financieren en uitvoeren van de jeugdzorg.
Wel zijn er nuances aangebracht op de decentralisatie Ė zo zal er landelijk toezicht komen en zal er ook landelijk gehandhaafd worden. Om alle wijzigingen te realiseren, is er een nieuw wetsvoorstel in de maak. Dit moet voor de zomervakantie worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bodemprocedure over eigen bijdrage gestopt
(bron: Landelijk Platform GGz)

Het Landelijk Platform GGz heeft besloten om de juridische procedure tegen de eigen bijdrage in de GGz stop te zetten. De reden hiervoor is dat de Tweede Kamer heeft besloten om de eigen bijdrage vanaf 1 januari 2013 te schrappen. Dit betekent dat de rechtszitting op 13 maart 2013 niet doorgaat.
Het Landelijk Platform GGz meldt op haar site: ďWe zijn verheugd dat deze discriminerende en stigmatiserende maatregel is afgeschaft.Ē
Wel zal het Landelijk Platform GGz de politieke ontwikkelingen blijven volgen om de zorg voor ggz-cliŽnten toegankelijk en betaalbaar te houden

Ggz-cliŽnten benadeeld door afschaffing vrije artsenkeuze
(bron: Landelijk Platform GGz)

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is van plan om de vrije artsenkeuze af te schaffen. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om betaalbare zorgverleners te contracteren. Maar volgens het Landelijk Platform GGz kan dit nadelig uitpakken voor ggz-cliŽnten. In de toekomst bestaat namelijk de mogelijkheid dat mensen niet meer terecht kunnen bij hun vertrouwde hulpverlener, tenzij zij de kosten zelf geheel of gedeeltelijk betalen.
Vooral ggz-cliŽnten hebben vaak een jarenlange band met hun hulpverlener moeten opbouwen. Als zij een nieuwe behandelaar moeten zoeken, zullen zij weer van voor af aan moeten beginnen.
Het Landelijk Platform GGz heeft daarom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Internet moet vaker gebruikt worden in zorg
(bron: Skipr)

Nederlanders moeten vaker online hulp zoeken voor medische klachten als het aan minister Schippers ligt. Veel mensen maken al gebruik van internet als het gaat om het kopen van producten of het regelen van bankzaken, stelt zij, en de zorg moet hierop inspringen.
Het kan dan gaan om online een hulpvraag stellen, een afspraak maken met een behandelaar of het volgen van een therapie. Behalve dat op deze manier zorgkosten worden bespaard, kunnen hiermee ook wachtlijsten worden verkort.
Staatssecretaris Martin van Rijn benadrukt wel dat voor zware zorgvragen altijd reguliere zorg beschikbaar moet blijven.

 

Kamervragen beantwoordt over advies College van Zorgverzekeraars
(bron: rijksoverheid)

Minister Schippers heeft vragen van de SP beantwoordt over het conceptadvies van het College van Zorgverzekeraars, dat forse bezuinigingen in de ggz voorstelt.
De minister benadrukt dat het conceptadvies nog niet definitief is, en dat zij in gesprek is met de zorgsector over alternatieve besparingen op de ggz. Vorige maand leverde het conceptadvies veel onrust op bij cliŽnten en behandelaars.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief