Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
J a n u a r i   2 0 1 1

Trendrapportage GGz

Het Trimbos-instituut heeft in januari een onderzoek afgerond naar de belangrijkste ontwikkelingen in de GGz in de afgelopen tijd. Hieruit blijkt o.a. dat 43,5 procent van de volwassen Nederlandse bevolking ooit in het leven een psychische stoornis heeft gehad. Verder krijgt slechts ťťn derde van de volwassenen met een psychische aandoening hiervoor hulp (in andere Europese landen ligt dit nog lager).
Wel is de instroom in de GGz de afgelopen jaren toegenomen in Nederland. Ook de behandelduur is langer geworden. .

Onderzoek ADHD bij kinderen en volwassenen

Het Trimbos-instituut heeft in januari tevens een onderzoek gepresenteerd over ADHD. Hierbij werd voor het eerst onderzocht wat de aandoening betekent op volwassen leeftijd.
Conclusie: driekwart van de volwassenen die als kind aan ADHD leed, ervaart nog steeds op latere leeftijd problemen. Volwassenen met ADHD hebben vaker een lager opleidingsniveau, minder inkomen, een slechtere algemene gezondheid en meer opnames.

Bezuinigingen op Nijmeegs minimabeleid

De gemeente Nijmegen heeft in het nieuwe jaar een aantal dingen veranderd in het minimabeleid. De Geld-terug-regeling wordt afgeschaft en de bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen gaat omlaag naar Ä 150. De langdurigheidstoeslag gaat met 15 % omlaag, maar de voorwaarden worden versoepeld.

Kamerdebat over PGB

Vooralsnog gaan de bezuinigingen op het Persoongebonden Budget (PGB) gewoon door. Voor bestaande gevallen Ė mensen die al een PGB hebben Ė verandert er in 2011 niets.
Maar een deel van de nieuwe PGB-aanvragers krijgt wel te maken met bezuinigingen. Het gaat hierbij om mensen die thuis blijven wonen, de zogeheten PGB-ers met een zware zorgvraag. De SP vroeg om de bezuinigingen op het PGB voor mensen met een zware zorgvraag op te schorten. De staatssecretaris is dat niet van plan en blijft bij haar voorgenomen besluit om de bezuinigingen door te zetten.

Mediazuil en telefoon in de separeer

GGz Friesland experimenteert met vernieuwingen in de separeerruimte. In een kliniek in Heerenveen hangt sinds kort in de separeer een mediazuil. Ook krijgen patiŽnten in de separeer voortaan standaard een mobiele telefoon mee. De mediazuil is een tegen de muur gemonteerd scherm met touchscreen. PatiŽnten vinden daar informatie over de behandeling, de namen van hun behandelaar en de verpleegkundigen en de contactgegevens van de patiŽntvertrouwenspersoon. Daarnaast biedt de zuil gelegenheid tot ontspanning. Men kan er o.a. televisie op kijken en spelletjes mee spelen.

'Gebruik antidepressiva kan met driekwart omlaag'Ö

Öaldus hoogleraar psychiatrie Aartjan Beekman van GGz inGeest in het programma 'Iedereen depressief', op 28 december uitgezonden door de VPRO. In Nederland slikken ongeveer 800.000 mensen antidepressiva. Dat zijn er zo'n 600.000 te veel, volgens Beekman.
Hij stelt voor dat huisartsen niet meer zoveel antidepressiva voorschrijven en dat er meer therapieŽn komen.

Landelijk Platform GGz gaat in beroep tegen afwijzing subsidie

GGz-cliŽntenorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat hun subsidieverzoek is afgewezen. 13 cliŽntenorganisaties, verenigd in het Landelijk Platform GGz, hadden gezamenlijk om een eenmalige subsidie gevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid. Dit verzoek werd onlangs afgewezen.
Het Landelijk Platform GGz heeft al laten weten dat zij het hier niet bij laat zitten en gaat in beroep. Eerder werd ook al een structurele subsidie geweigerd aan het Landelijk Platform GGz.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief