Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
J a n u a r i   2 0 1 2

Veranderingen in Bijstand (bron: rijksoverheid)

Op 1 januari 2012 zijn een aantal belangrijke zaken verandert in de Bijstand.
Voortaan krijgen gezinnen nog maar ้้n uitkering, de zogenaamde "gezinsuitkering". In de gemeente Nijmegen bedraagt deze uitkering maximaal 1.253,86 euro. Tot het gezin worden niet gerekend mensen die zorgbehoevend zijn, kinderen van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen en mensen (zoals studenten) die een kamer huren in een huis.
Een tweede verandering is dat jongeren tot 27 jaar niet meteen meer een bijstandsuitkering krijgen. Zij moeten eerst vier weken actief zoeken naar werk of een opleiding. Pas na die vier weken kunnen zij een bijstandsuitkering krijgen.

Zie voor meer informatie over de Bijstand:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand

 

Inspectie neemt maatregelen om separaties terug te dringen (bron: refdag.nl)

De inspectie voor de gezondheidszorg krijgt steun van veel GGZ-instellingen om het aantal separaties terug te dringen. Volgens het Landelijk Platform GGZ ligt er echter nog veel werk voor de boeg. Veel instellingen hebben projecten lopen om separaties terug te dringen, maar een lange termijnvisie ontbreekt nog vaak.
Desalniettemin hebben sommige benaderingen succes. Zo kwam Pro Persona, een Gelderse GGZ-instelling, met het idee van "comfortrooms". Dit zijn kamers waar onrustige pati๋nten even tot rust kunnen komen, bijvoorbeeld door naar muziek te luisteren.

 

Pati๋nten die nog wel worden gesepareerd, dienen minstens elk half uur contact te krijgen met een hulpverlener. Ook moet er 24 uur per dag cameratoezicht zijn.

Politie meer tijd kwijt aan psychisch zieken
(bron: o.a. Trouw, Volkskrant)

De Nederlandse politie besteedt veel tijd aan mensen die psychisch in de war zijn of een verslaving hebben.
Door de invoering van de eigen bijdrage in de GGZ zal dit werk alleen maar toenemen. Dit is de vrees van de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg. Hij voorspelt dat door de eigen bijdrage psychisch zwakkere mensen hulp gaan mijden en op straat belanden.
Het behoort niet tot de taak van de politie om deze doelgroep te helpen, stelt Aalbersberg.
Mensen die vanaf 1 januari 2012 zijn opgenomen, moeten 145 euro per maand betalen. Alleen mensen met een crisisopname worden van deze eigen bijdrage uitgezonderd.

 

Wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen naar Tweede Kamer gestuurd (bron: rijksoverheid)

In januari is het wetsvoorstel van de Wet Werken naar Vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een van de grootste hervormingen in de sociale zekerheid van de afgelopen jaren. Het doel van de wet is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
De nieuwe wet gaat in 2013 de Wet Werk en Bijstand vervangen. Een van de belangrijkste wijzigingen is de zogenaamde loondispensatie.
Dit maakt het mogelijk dat mensen betaald worden naar gelang hetgeen zij produceren. Gevolg hiervan is dat mensen ook minder dan het minimumloon kunnen krijgen uitbetaald. De oppositie in de Tweede Kamer heeft hierop afwijzend gereageerd.

Het wetsvoorstel is te lezen op:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/01/wet-werken-naar-vermogen.html

Nieuw medicijn voor schizofrenie onderzocht
(bron: Psy)

Onderzoeker Matthijs Bossong heeft ontdekt dat het lichaamseigen cannabissysteem waarschijnlijk meespeelt bij schizofrenie.
Zijn onderzoek toont aan dat THC - de werkzame stof van cannabis - bij gezonde proefpersonen het korte termijngeheugen verslechterd. Van mensen met schizofrenie is dit een bekend symptoom.
Bossong wil met een nieuw onderzoek de stof cannabidiol toedienen bij jongeren met psychotische klachten. De verwachting is dat cannabidiol het lichaamseigen cannabissysteem afremt. Hierdoor zouden psychotische symptomen moeten verminderen.

Molecuulstructuur van de stof cannabidiol

 


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief