Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
J a n u a r i   2 0 1 3

CVZ wil fors bezuinigen op GGZ
(bron: o.a. NOS, Volkskrant)

Het College voor Zorgverzekeringen heeft een conceptadvies laten uitlekken over de GGZ. Omdat de GGZ steeds meer geld kost, wil het CVZ fors bezuinigen.
In het conceptadvies wordt onderscheid gemaakt tussen psychische klachten en chronische stoornissen. Mensen met psychische klachten zoals dementie of rouwverwerking moeten zich voortaan laten behandelen door de huisarts. En mensen met een chronische stoornis zoals autisme krijgen nog maximaal 1 jaar psychiatrische zorg vergoed.
Het advies leidde tot veel beroering in de media en bij ggz-cliënten. Psychiaters hebben het CVZ dan ook opgeroepen om het advies te herzien.

Naar de website van de CVZ

Anoiksis verzint nieuwe naam voor schizofrenie: PSS
(bron: Anoiksis)

Anoiksis, de patiëntenvereniging voor mensen met schizofrenie, heeft een nieuwe naam geïntroduceerd voor schizofrenie: psychose gevoeligheidssyndroom, of, in het Engels, psychosis susceptibility syndrome (PSS).
De term schizofrenie is Anoiksis al jaren een doorn in het oog – zij zou misleidend zijn omdat schizofrenie letterlijk ‘gespleten geest’ betekent. Daarnaast is de term hopeloos verouderd; dankzij verbeterde medicatie kunnen mensen met schizofrenie veel beter deelnemen aan het maatschappelijke leven dan een eeuw geleden.
Anoiksis is op dit moment aan het lobbyen om de nieuwe naam algemeen geaccepteerd te krijgen.

Lees verder op de website

Video: Wat mensen antwoorden op de vraag 'Wat is schizofrenie?'

Week van de psychiatrie gaat over stigmatisering
(bron: weekvandepsychiatrie.nl)

Dit jaar vind weer de Week van de Psychiatrie plaats. De 39e editie zal duren van 18 tot en met 24 maart 2013.
Het thema is ’Stigma’ en gaat over de beeldvorming ten aanzien van de ggz. Met andere woorden: hoe mensen aankijken tegen de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De belangrijkste vraag tijdens de Week van de Psychiatrie is hoe je stigma en zelfstigma kunt voorkomen.
De activiteiten gaan van start met de Breingeindag op maandag 18 maart 2013.

 

Lees verder op de website

Anorexia komt op steeds jongere leeftijd voor
(bron: Telegraaf)

De eetstoornis anorexia komt tegenwoordig vaker voor bij extreem jonge kinderen. Daar waar vroeger de aandoening vooral bij tienermeiden voorkwam, is zij nu steeds vaker te zien bij kinderen van onder de 10.
Dit melden kinderpsychologen in het blad Fabulous Mama. Zij zeggen dat het aantal anorexiapatiëntjes onder de 13 jaar enorm is toegenomen de laatste jaren. Het verschil tussen tieners met de aandoening en heel jonge kinderen is dat de laatste groep veel abrupter stopt met eten. De schade die daardoor wordt veroorzaakt is veel groter dan bij oudere kinderen. .

 

Lees verder op de website

Debat nieuwe wet voor arbeidsgehandicapten
(bron: Nu.nl)

Op 30 januari heeft de tweede kamer gedebatteerd over de nieuwe wet voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde “participatiewet”. Doel van de wet is om mensen met een handicap makkelijker in te zetten op de arbeidsmarkt.
Een van de nieuwe instrumenten die dit moet realiseren is een quotum voor arbeidsgehandicapten. Dit quotum houdt in dat grote bedrijven door de overheid verplicht worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Een aantal oppositiepartijen zet vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan.

Bijna 200.000 mensen krijgen elk jaar eerste psychische aandoening
(bron: Pharmasite)

Elk jaar zijn er ongeveer 191.400 mensen die een psychische stoornis krijgen, zoals een stemmingsstoornis of een angststoornis. Met name jongeren, mensen met een lage opleiding en minima lopen een hoger risico om een psychische stoornis te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat vooral het overlijden van een dierbare, werkloos raken en een scheiding belangrijke factoren zijn die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een psychische aandoening..


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief