Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
J u n i   2 0 1 1

Bezuinigingen op de GGZ aangekondigd
(bron: o.a. Volkskrant, NOS en Psy

Minister Schippers van Volksgezondheid

 

Minister Schippers van Volksgezondheid kondigde in juni aan dat ze een eigen bijdrage wil invoeren voor de tweedelijns GGZ, de zwaardere zorg. CliŽnten zouden per jaar 100 tot 295 euro moeten betalen voor een behandeling.
Het voorstel leidde tot hevige protesten bij de GGZ, cliŽnten en de oppositie, die op 29 juni gezamenlijk een demonstratie organiseerden in Den Haag. Schippers besloot hierop de eigen bijdrage te verlagen, maar de oppositie vond dit niet ver genoeg gaan.
Vlak voor het zomerreces dienden het CDA en de SGP een motie in, die cliŽnten met een minimuminkomen vrij moet stellen van de eigen bijdrage. Deze motie werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar het is nog niet gegarandeerd dat Schippers haar ook zal uitvoeren.

Eindhoven telt meer autisten
(bron: Journal of Autism and Developmental Disorders)

In Eindhoven hebben ongeveer 2,3 procent van de kinderen een vorm van autisme, het dubbele aantal van de rest van Nederland. Dit werd ontdekt door de Britse onderzoeker Simon Baron-Cohen. Hiermee is voor het eerst aangetoond dat autisme vaker voorkomt in gebieden waar veel technologiebedrijven zijn gevestigd.
Veel psychiaters vermoeden dat er een verband bestaat tussen autisme en technisch inzicht. Autistische kinderen hebben vaak ouders met talent voor techniek, die in Eindhoven dikwijls werkzaam zijn bij technologische bedrijven en instellingen.

Politiek wil meer duidelijkheid over veranderingen AWBZ (bron: leefwijzer)

De Tweede Kamer heeft in een debat om meer duidelijkheid gevraagd over de hervormingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de toekomst zal bij de AWBZ de nadruk komen te liggen op intramurale zorg, dat wil zeggen zorg binnen de muren van een instelling. Overige zorg komt te vallen onder de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
De Tweede Kamer wil weten wat de gevolgen van de hervormingen zullen zijn voor sommige doelgroepen, die in het gat tussen de Wmo en de AWBZ dreigen te vallen. Ook wil de Kamer dat er voldoende inbreng is van patiŽnten- en gehandicaptenorganisaties.

Roken helpt bij depressie (bron: ANP)

  Roken helpt bij depressie

Mensen met een depressie zijn gebaat bij het roken van sigaretten, met name na het meemaken van traumatische gebeurtenissen.
Dit ontdekte psychologe Marie-Louise Meewisse, die onderzoek deed naar de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede. Het blijkt dat het lichaam tijdens het roken een hormoon aanmaakt dat een kalmerend effect heeft, met name bij mensen die lijden aan een depressie.
Omdat rokers op de langere termijn meer klachten ervaren dan niet-rokers, stelt Meewisse voor om depressie en roken gelijktijdig te behandelen.

Ritaline voor gezonde studenten is schadelijk
(bron: HLN.BE)

Veel studenten slikken het ADHD-medicijn Ritaline om tijdens tentamenperiodes beter te kunnen studeren.
Dit is niet zonder gevaren, aldus Rikka de Roy van het Medisch centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij stelt dat Ritaline gezonde mensen erg onrustig en gejaagd kan maken, en in het ergste geval psychotisch. Bovendien kan Ritaline verslavend zijn.
Het middel via internet bestellen is onverstandig, want daar worden veel nepmedicijnen aangeboden.

Regering moet bezuinigingen op PGB heroverwegen (bron: GGZnieuws)

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering gaat zoeken naar alternatieven voor de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (PGB). Zij moet dit doen samen met de belangenvereniging voor mensen met een PGB, Per Saldo. Vorige maand werden grote bezuinigingen aangekondigd op het PGB.
Van alle PGB-houders heeft ongeveer een derde een psychische aandoening. Per Saldo heeft al toegezegd om naar manieren te zoeken die fraude met PGB's kunnen voorkomen.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief