Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
J u n i    2 0 1 2

Minima krijgen eigen bijdrage GGZ vanaf 2013 vergoed
(bron: Rijksoverheid)

Goed nieuws omtrent de eigen bijdrage voor de GGZ. Mensen met een laag inkomen (tot 110 procent van de bijstandsnorm) krijgen vanaf volgend jaar de eigen bijdrage voor de GGZ gecompenseerd. Dit staat in het ĎLente-akkoordí van VVD, CDA, Dí66, GroenLinks en ChristenUnie.
De tegemoetkoming geldt alleen wanneer de behandeling in 2013 is gestart. Het CAK, dat de financiering van diverse zorgvormen regelt, gaat de tegemoetkoming verstrekken. Zij doet dit op basis van gegevens van de Belastingdienst.

ďLente-akkoord ramp voor RIBW-cliŽntÖĒ
(bron: Psy)

Öaldus Jaap Fransman, woordvoerder van de RIBW-Alliantie, de grootste instelling voor beschermd wonen in Nederland.
In het Lente-akkoord, waarin verschillende bezuinigingen zijn afgesproken, worden drie zorgzwaartepakketten geschrapt. Dit zijn indicaties, die bestemd zijn voor psychiatrische patiŽnten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor komen alleen nog de zwaarste categorie patiŽnten in aanmerking voor een beschermde woonvorm. De rest zal gedwongen zijn om zelfstandig te moeten gaan wonen, met ambulante begeleiding.
Momenteel vallen ongeveer 24.000 cliŽnten van de RIBW onder de zorgzwaartepakketten die geschrapt gaan worden. .

Jaap Fransman: woordvoerder van de RIBW-Alliantie

GGZ gaat op de schop
(bron: ANP)

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een akkoord bereikt met GGZ Nederland over belangrijke vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Onderdeel van het akkoord is dat patiŽnten met psychische problemen vaker thuis begeleid gaan worden. Dit moet het aantal bedden in de GGZ flink terugbrengen. Verder moeten patiŽnten harder werken aan het voorkomen van een crisis en moet de GGZ minder vaak overgaan tot het gebruik van dwangzorg.

Schippers: minister van Volksgezondheid

Eenzaamheid kan een psychose veroorzaken
(bron: Psy)

Eenzaamheid is een belangrijke factor bij het ontstaan van psychoses. Dit stelt sociaal psychiater Margreet de Pater in haar nieuwe boek ĎDe eenzaamheid van de psychoseí. Maar niet alleen eenzaamheid speelt een rol.
Ook blijken veel mensen die psychotisch zijn, nooit op een gezonde manier Ďrebelsí te zijn geweest jegens hun ouders als kind. Ze waren of helemaal van het padje af, of waren juist te braaf. Hierdoor hebben ze nooit geleerd om met grenzen om te gaan.
De Pater pleit ook voor nauwere samenwerking met familieleden van mensen met een psychose.

De eenzaamheid van de psychose -
Margreet de Pater

GGZ-cliŽnten te veel in separeer
(bron: Erasmus Medisch Centrum)

In Nederland worden psychiatrische patiŽnten te veel en te lang gesepareerd. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. In Nederland duurde een separatie in 2010 gemiddeld 63 uur.
Dankzij initiatieven van de regering is de separeerduur wel verkort, maar Nederland is nog altijd koploper in Europa. In Noorwegen bijvoorbeeld is de gemiddelde separeerduur slechts 3 uur. Bij ons lijkt het een slechte traditie te zijn om mensen die in crisis verkeren op te sluiten.
Uit het onderzoek blijkt dat veel patiŽnten liever noodmedicatie krijgen toegediend, dan dat ze in een separeerruimte worden gezet.

Vitamine D helpt wellicht tegen depressie
(bron: Medical News Today)

Vrouwen die depressief zijn, vertonen tekenen van herstel als hun vitamine DĖtekort wordt behandeld. Dit hebben onderzoekers van het Bayhealth Medical Center in Dover ontdekt.
Als het vitamine D-tekort wordt gecorrigeerd, dan leidt dit bij vrouwen met een depressie tot een verbetering van hun klachten. Als mensen een tekort hebben aan vitamine D, worden ze eerder depressief dan mensen zonder een tekort aan vitamine D.
Een oorzakelijk verband is nog niet formeel aangetoond, maar volgens de onderzoekers wordt het hoog tijd daarvoor.

 

Vitamine D


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief