Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
M e i   2 0 1 1

Bezuinigingen PGB (bron: o.a. NOS, Volkskrant en NRC)

Het kabinet heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen op het persoonsgebonden budget (pgb). Door de explosieve groei van de AWBZ en de jaarlijks stijgende pgb-aanvragen dreigen de zorgkosten uit de hand te lopen. Het pgb wordt in de toekomst alleen nog maar toegankelijk voor mensen die recht hebben om in een zorginstelling te wonen.
Mensen die hun pgb kwijtraken, moeten overgaan op zorg in natura of mantelzorg. De oppositie wijst erop dat zorg in natura een stuk duurder is.

GGZ Nederland bezorgd over Bestuursakkoord
(bron: psy.nl)

In de toekomst: Wet Werken naar Vermogen

 

GGZ Nederland is bezorgd over het Bestuursakkoord en de aangekondigde hervormingen in de sociale zekerheid. De instelling is bang dat veel psychiatrische patiŽnten hiervan de dupe worden. De regering wil onder andere bezuinigen op de sociale werkplaatsen, waar veel psychiatrische patiŽnten werken.
In de toekomst gaan de Wajong, de bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening op in de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.

Separaties bij GGZ inGeest gedaald (bron: GGZ inGeest)

GGZ inGeest, een Amsterdamse GGZ instelling, begon vier jaar geleden met een project om het aantal separaties terug te dringen. Dat beleid lijkt nu vruchten af te werpen: de duur van de separaties is met bijna drie kwart afgenomen en het aantal separaties is met 29 procent gedaald. Als gevolg van het nieuwe beleid is een derde van de isoleercellen gesloten. De meeste patiŽnten van GGZ inGeest hebben nu de beschikking over een eenpersoonskamer met meer privacy en rust.

Toenemende gameverslaving onder Nederlandse jongeren (bron: gamer.nl)

Twaalfduizend jongeren zeggen verslaafd te zijn aan het spelen van games, met name multiplayer games die online gespeeld kunnen worden. De meeste van hen spelen gemiddeld acht uur per dag. Het gaat vooral om jongens die een lagere opleiding volgen. Veelgehoorde klachten van deze groep zijn sociale angsten, depressies en eenzaamheid.

Commissies Verplichte GGz van de baan (bron: psy.nl)

Staatssecretaris Fred Teeven heeft besloten om de commissies verplichte ggz te schrappen uit het nieuwe wetsvoorstel voor dwangzorg. De commissies, die de rechter zouden moeten gaan adviseren over het toepassen van dwangzorg, blijken te kostbaar en omslachtig te zijn. De regering wil nu als alternatief dat er een multidisciplinaire kamer komt bij de rechtbank. Deze moet gaan bestaan uit een rechter, een arts en een maatschappelijk deskundige. Diverse veldpartijen zijn bezorgd over het afschaffen van de commissies. Zij vrezen dat hierdoor de drempel om dwangzorg aan te vragen teveel wordt verlaagd.

Eťn tiende van kinderen hoort stemmen (bron: UMC Groningen)

 

Uit onderzoek van het UMC Groningen blijkt dat ťťn tiende van de kinderen van 7 en 8 jaar oud stemmen in het hoofd hoort. De meeste van hen hebben hier geen last van en na een aantal jaren verdwijnen de stemmen vanzelf. Wanneer een kind echter een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, kunnen de stemmen aanhouden en psychische problemen veroorzaken.

Veel mensen met een psychische stoornis zijn gelukkig (bron: Erasmus Universiteit R'dam)

Uit een onderzoek van Ad Bergsma, psycholoog, en het Trimbos Instituut blijkt dat de meeste Nederlanders gelukkig zijn. Veel Nederlanders geven een 7,5 of een 8 als gemiddelde waardering voor hun gemoedstoestand.
Van de mensen met een psychische aandoening, waaronder angststoornissen en bipolaire stoornissen, geeft twee derde aan zich gelukkig te voelen.
Mensen die regelmatig alcohol drinken (probleemdrinkers buiten beschouwing gelaten) voelen zich nog gelukkiger.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief