Terug naar de Homepage

Naar het Archief





December 2010




Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011




Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012




Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013




N i e u w s o v e r z i c h t
M e i    2 0 1 2

RisicopatiŽnten mijden geestelijke gezondheidszorg
(bron: NOS)

Veel zogenaamde ĎrisicopatiŽntení blijven weg bij psychiatrische instellingen. De reden hiervoor is de dit jaar ingevoerde eigen bijdrage. RisicopatiŽnten zijn mensen die door hun psychiatrische problematiek een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Vaak hebben zij een laag inkomen, waardoor zij de eigen bijdrage van 200 euro per jaar niet kunnen betalen. Hierdoor dreigt de kans dat escalatie op de loer ligt, en dat patiŽnten zichzelf of anderen iets aandoen. Sommige instellingen hebben besloten om de eigen bijdrage uit eigen zak te betalen..

Kritiek op nieuw handboek psychiatrie
(bron: Volkskrant)

Er is veel kritiek gekomen op de DSM-5, de nieuwste versie van het handboek van de psychiatrie. Volgens Roel Verheul, een Nederlandse psychiater, zouden met name de criteria voor de persoonlijkheidsstoornissen te ruim zijn opgezet. Hierdoor bestaat de kans dat mensen ten onrechte een etiket krijgen opgeplakt van een persoonlijkheidsstoornis.
Een ander kritiekpunt is dat veel van de samenstellers van de nieuwe DSM samenwerken met medicijnfabrikanten. Hierdoor ontstaat het beeld dat er belangenverstrengeling is, en dat er een toename dreigt van het voorschrijven van medicijnen voor normaal gedrag.

DSM-5: Nieuwste versie van het handboek van de psychiatrie

Wet Werken naar Vermogen van de baan
(bron: Rijksoverheid)

Volgens het nieuwe begrotingsakkoord dat is gepresenteerd door VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie, verdwijnt de Wet Werken naar Vermogen. De wet, die mensen met een beperking moest begeleiden naar werk, zou in 2013 worden ingevoerd.
Met name de oppositiepartijen waren niet blij met de wet. De kans lijkt nu nihil dat de wet wordt ingevoerd, zeker op de korte termijn.

Decentralisatie AWBZ teruggedraaid
(bron: Rijksoverheid)

Een andere maatregel van de regering die wordt teruggedraaid, is de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ regelt verschillende vormen van zorg, zoals het krijgen van begeleiding aan huis. Het was de bedoeling dat deze begeleiding overging naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die door gemeenten wordt uitgevoerd.
Of de maatregel definitief van de baan is, is onzeker. Mogelijk wordt de overheveling van begeleiding naar de WMO op een later tijdstip ingevoerd.

Veel psychiatrische patiŽnten slachtoffer van geweld
(bron: NWO)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn psychiatrische patiŽnten vaker slachtoffer dan dader van geweld. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschap Onderzoek, de NWO, heeft duizend psychiatrische patiŽnten ondervraagd naar hoe vaak zij te maken hebben met agressie. De helft van hen bleek slachtoffer van geweld te zijn geweest in het afgelopen jaar. Ook hadden zij veel vaker dan de gemiddelde Nederlander te maken met mishandeling, bedreiging en woningdiefstal.
Vaak is de dader een bekende van het slachtoffer, zoals een buurman of partner. De NWO pleit ervoor dat hulpverleners alerter zijn op geweld tegen mensen uit de psychiatrie.

CZ controleert op omstreden wijze declaraties
(bron: Sargasso)

Zorgverzekeraar CZ heeft kritiek gekregen op de manier waarop zij declaraties controleert van psychiatrische behandelingen. De verzekeraar blijkt personeel zonder medische opleiding te laten bellen naar psychiatrische patiŽnten, om vragen te stellen over hun behandeling. Vaak blijkt CZ zo over allerhande vertrouwelijke informatie te beschikken.
Eťn ondervraagde kreeg zelfs van een CZ-medewerker de vraag te horen of zij zich wel realiseerde wat zij de samenleving kost. CZ verdedigt zich door te zeggen dat het betreffende personeel onder verantwoordelijkheid valt van een medisch adviseur, en dat zij geheimhoudingsplicht hadden. Kamerleden van de PVDA en SP hebben kamervragen gesteld over de kwestie.

 


 





December 2010




Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011




Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012




Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013




Terug naar de Homepage

Naar het Archief