Terug naar de Homepage

Naar het Archief





December 2010




Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011




Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012




Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013




N i e u w s o v e r z i c h t
N o v e m b e r   2 0 1 1

Psychose vaak te laat herkend
(bron: Rijksuniversiteit Groningen)

Een derde van de mensen die last heeft van psychoses, wordt niet of te laat behandeld. Dit blijkt uit een onderzoek van Nynke Boonstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerde een groot aantal medische gegevens van GGZ-instellingen. Vaak blijken hulpverleners een psychose niet te herkennen.
Boonstra heeft daarom een vragenlijst ontwikkeld waarmee zij psychotische klachten beter kunnen signaleren. Het onbehandeld laten van een psychose kan veel leed en grote maatschappelijke kosten met zich meebrengen.

Winnaar Psyche mediaprijs bekend (bron: Psy)    

In november is de winnaar van de Psyche Mediaprijs bekend geworden. De Psyche Mediaprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een programmamaker die op genuanceerde wijze bericht over de psychiatrie.

De documentaire "Paviljoen 7" won de prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro. Paviljoen 7 laat de dagelijkse gang van zaken zien op de crisisafdeling van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Amsterdam. De jury prees de openheid van de documentaire, die mede mogelijk werd gemaakt door het Ministerie van Justitie.
De publieksprijs ging naar een documentaire over zelfdoding van de EO.

  Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

AWBZ-cliënten krijgen meer rechten
(bron: rijksoverheid)

Mensen die zorg krijgen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), krijgen in de toekomst een afdwingbaar recht op het maken van afspraken met hulpverleners. Dit heeft de ministerraad, op voorstel van de staatssecretaris van Volksgezondheid, besloten.
Hiermee wordt de positie van cliënten in de langdurige zorg versterkt. Zij krijgen onder andere recht op zeggenschap over de invulling van hun leven, dagelijkse hygiënische verzorging, zinvolle dagbesteding en een verzorgde leefruimte.

Psy stopt ermee
(bron: Psy)

 

Het maandblad Psy stopt volgend jaar te verschijnen. Het blad wordt uitgegeven door GGZ Nederland, maar vanwege de bezuinigingen heeft de GGZ besloten om ermee te stoppen.
Psy is een veelgelezen blad, dat wordt geroemd om de onafhankelijke en toegankelijke berichtgeving over de geestelijke gezondheidszorg. Hoogtepunt was de jaarlijkse publicatie van salarissen van GGZ-bestuurders. Het plan om met de uitgave te stoppen heeft tot veel teleurgestelde reacties geleid op internet en Twitter.

Enquête naar effecten eigen bijdrage GGZ
(bron: Landelijk Platform GGZ)

GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGZ zijn een enquête begonnen, waarin mensen kunnen aangeven wat de gevolgen voor hen zijn van de eigen bijdrage voor de GGZ.
De regering heeft bepaald dat mensen vanaf 2012 een eigen bijdrage moeten betalen voor de GGZ. De vrees is dat veel ggz-cliënten deze eigen bijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit kan leiden tot meer overlast op straat en gedwongen opnames.
De enquête is tot en met 17 december in te vullen op www.rechtopggz.nl

Meer geld voor terugdringen dwang en drang
(bron: veiligezorgiederszorg.nl)

 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt meer geld beschikbaar voor het terugdringen van dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg. Voor 2012 wordt 5,4 miljoen euro ter beschikking gesteld. De komende maanden kunnen instellingen projectvoorstellen doen, waarmee ze subsidie kunnen krijgen. GGZ Nederland beslist welke instellingen in aanmerking komen voor een subsidie.


 





December 2010




Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011




Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012




Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013




Terug naar de Homepage

Naar het Archief