Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
N o v e m b e r   2 0 1 2

Dagbesteding lijkt gered
(bron: Volkskrant en NRC)

Het kabinet maakte in november bekend dat zij de dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking in 2015 over wil dragen aan de gemeenten. Daar zou in 2014 een overgangsperiode voor nodig zijn.
De oppositie - met name de SP - was bang dat mensen in dat jaar geen recht zouden hebben op dagbesteding. Inmiddels heeft het kabinet toegezegd dat mensen ook in 2014 hun recht op dagbesteding behouden. Hoe dit wordt uitgewerkt is onduidelijk, maar het kabinet komt nog met plannen.

Facebook kan psychose verergeren
(bron: Universiteit Tel Aviv)

Mensen met psychische problemen moeten oppassen met veelvuldig gebruik van social media. Uit een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv blijkt dat social media, zoals Facebook, psychische klachten kunnen verergeren.
Een aantal patiŽnten dat gevolgd werd, bleek in eerste instantie baat te hebben bij online contacten. Maar na enkele weken intensief gebruik bleken er psychotische symptomen op te treden, zoals wanen, verwarring en in een enkel geval zelfs hallucinaties. Dr. Nitzan, een van de onderzoekers, pleit ervoor dat hulpverleners alerter worden op het internet- en social mediagebruik van patiŽnten.

Lees verder op de website van ggznieuws.nl

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt
(bron: CG-Raad)

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) gaat verdwijnen vanaf 2014. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de jaarlijkse toelage van tussen de 154 en 515 euro netto per jaar komt te vervallen.
Het is de bedoeling dat gemeenten de afschaffing van de Wtcg gaan opvangen, maar zij krijgen daarvoor aanzienlijk minder geld ter beschikking dan momenteel in de Wtcg zit. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad stelt dat vooral chronisch zieken met een modaal inkomen hard getroffen worden door de nieuwe maatregelen.

Stemmen horen is normaal
(bron: UMC Utrecht)

Niet alleen mensen die psychotisch zijn horen stemmen in hun hoofd. Ook psychisch gezonde mensen ervaren dit fenomeen, blijkt uit onderzoek van psychologe Kirstin Daalman.
Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen gezonde en psychotische stemmenhoorders, zoals het volume van de stemmen (iets onder spreekvolume) en het aantal stemmen (zeven tot elf).
Maar er zijn ook verschillen: zo zijn psychotische mensen vaak bang voor hun stemmen, in tegenstelling tot mensen die niet psychotisch zijn. Daalmans onderzoek moet psychiaters helpen bij het stellen van de juiste diagnose.

Boek over stemmen horen

Psychologe Kirsten Daalman

Mensen in oude Wajong krijgen hulp bij het vinden van werk
(bron: Ministerie van Sociale Zaken)

Mensen die vallen onder de oude Wajongregeling kunnen per 1 januari 2013 overstappen naar de nieuwe Wajongregeling. Dit biedt hen de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het vinden van een betaalde baan. In de nieuwe Wajongregeling staat het vinden van werk centraal, in tegenstelling tot de oude Wajongregeling, waarin de uitkering centraal staat.
Jonggehandicapten mogen zelf kiezen of zij van deze mogelijkheid gebruik maken. Mochten zij overstappen naar de nieuwe Wajongregeling, dan krijgen zij niet alleen te maken met de rechten daarvan, maar ook de plichten.

Lees verder op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rechtszaak over eigen bijdrage GGZ op 18 maart 2013
(bron: Landelijk Platform GGz)

Omdat de regering heeft besloten opnieuw een eigen bijdrage in te voeren voor de ggz, gaat het Landelijk Platform GGz door met de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Op 18 maart 2013 zal de zaak dienen in het Paleis van Justitie in Den Haag.
Behalve om de herinvoering van eigen bijdrage, maakt het Landelijk Platform GGz zich ook druk om andere maatregelen in het regeerakkoord, zoals de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten.

Op het Malieveld in Den Haag werd vorig jaar juni gedemonstreerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op de GGZ


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief