Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
O k t o b e r   2 0 1 1

Wmo-overleg gemeente Nijmegen
(bron: Gemeente Nijmegen)

Op 19 oktober heeft de Nijmeegse gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe beleidsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het plan ligt de nadruk op zelfregie en 'samenredzaamheid'.
Inwoners van Nijmegen zullen in de toekomst vaker een beroep moeten doen op hun sociale omgeving als het gaat om het krijgen van zorg en ondersteuning.
Vooral de fracties van het CDA en de VVD konden zich vinden in het 'liberale' plan. Andere partijen, met name de SP, waren een stuk kritischer. Zij zijn bang dat mensen in de toekomst zorg moeten zoeken bij buren, terwijl die zorg eigenlijk geleverd zou moeten worden door professionals. De wethouder zegt te streven naar een combinatie van formele en informele zorg.

Jongeren kunnen depressief worden van heavy metal
(bron: Universiteit van Melbourne)

Uit een onderzoek van de Universiteit van Melbourne blijkt dat jongeren, die gevoelig zijn voor depressies, vaak op een verkeerde manier naar muziek luisteren. Vooral jonge metalliefhebbers die constant naar hetzelfde nummer luisteren of hetzelfde album, lopen het gevaar om onthecht te raken van de realiteit. Ze kunnen hierdoor depressief worden of zelfs su´cidale neigingen vertonen.
Dr. Katrina McFerran, de onderzoekster, pleit ervoor dat ouders vaker een vinger aan de pols houden als het gaat om de luistergewoonten van hun kinderen.

\m/   (emoticon for evil horns)

 

Udense buurt is bereid tot het accepteren van mensen met schizofrenie    (bron: Kliknieuws)

Een woonwijk in de Brabantse gemeente Uden is alsnog akkoord gegaan met de komst van 15 mensen met schizofrenie in een appartementencomplex. Aanvankelijk waren de buurtbewoners kritisch, maar na een informatieavond reageerden de meesten positief. Een man bood zelfs zijn excuses aan voor eerdere uitlatingen.
Het project vloeit voor uit het overheidsbeleid om mensen met een handicap of chronische ziekte zoveel mogelijk een plek in de samenleving te bieden. Eerdere, soortgelijke projecten zijn succesvol gebleken.

Wmo-gegevens Eindhovenaren uitgelekt
(bron: Eindhovens Dagblad)

In oktober zijn belangrijke persoonsgegevens uitgelekt van de gemeente Eindhoven. De namen en adressen van bijna 14.000 Eindhovenaren die gebruik maken van de Wmo bleken op internet te zijn beland. De gegevens stonden op Scribd.com, een website waarop gebruikers documenten kunnen delen die voor iedereen toegankelijk zijn. De informatie was daar geplaatst door een ambtenaar.
Er is een onderzoek ingesteld door het Bureau Integriteit van de gemeente Eindhoven. Op grond daarvan zal besloten worden welke maatregelen tegen de medewerker zullen volgen. De gedupeerden hebben inmiddels een excuusbrief gekregen.

GGZ Nederland weer in gesprek met minister Schippers
(bron: GGZ Nederland)

Na een communicatiestop van enkele maanden praat GGZ Nederland weer met minister Schippers van volksgezondheid. De verstoorde verhouding was het gevolg van het plan van de minister om 593 miljoen euro te bezuinigen op de GGZ. Inmiddels is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor verder overleg: Schippers heeft toegezegd dat de GGZ niet zelf de eigen bijdrage hoeft te innen.
De GGZ weigert dit doen, omdat zij principieel tegen de eigen bijdrage is. Wie de eigen bijdrage wel gaat innen, is nog niet bekend.

Rijken betalen hogere eigen bijdrage
(bron: Rijksoverheid)

 

Mensen met veel vermogen gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het kabinet heeft dit besloten.
Tot op heden betaalden rijken een even hoge eigen bijdrage als de rest van de Nederlanders. Het kabinet wil hier verandering in brengen. De maatregel moet ingaan op 1 januari 2013.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief