Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
S e p t e m b e r   2 0 1 1

Eigen bijdrage GGZ gecompenseerd door bijzondere bijstand   (bron: Psy)

Demonstratie: Stop de Stapeling

In de tweede kamer is op 29 september een algemeen overleg geweest over de stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen op de GGZ. Op de agenda stond andere de uitwerking van een motie waarin verzocht wordt om de eigen bijdrage te schrappen.
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft aangegeven dat zij nog steeds de eigen bijdrage wil invoeren, maar heeft wel gezegd dat deze gecompenseerd kan worden door de bijzondere bijstand. Wie de eigen bijdrage gaat innen, is nog niet bekend.

"Stop de stapeling" succesvolle demonstratie
(bron: diverse media)

Op 19 september is in Den Haag gedemonstreerd tegen de stapeling van bezuinigingen die de regering heeft aangekondigd. Op het Malieveld waren circa 5.000 mensen aanwezig.
De demonstratie was onder andere georganiseerd door de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, de FNV en de actiegroep "Terug naar de Bossen".
Ook tweede kamerleden waren aanwezig, zoals Emile Roemer (SP), Renske Leijten (SP) en Linda Voortman (GroenLinks).
Zie voor een verslag deze link Demonstratie "Stop de Stapeling"

"GGZ moet vaker de straat op!"
(bron: PvdA)

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester deed deze oproep naar aanleiding van een uitspraak van de directeur van GGZ Rivierduinen. De directeur hield een pleidooi om gedwongen behandeling van 'zorgwekkende zorgmijders' mogelijk te maken. Dit naar aanleiding van het schietdrama in Alphen aan de Rijn, waarbij een voormalige ggz-cliŽnt bij betrokken was.
Bouwmeester pleit ervoor dat de GGZ vaker actief op zoek moet gaan naar psychisch zieke mensen die zorg mijden. De eigen bijdrage is daarbij een obstakel Ė die kan ervoor zorgen dat mensen (nog) vaker zorg gaan vermijden.

Shutter Tristan van der Vlis - Alphen aan de Rijn  

Tussenrapportage (O)ggz-spiegel
(bron: ggznieuws)

Onlangs is een tussenrapportage gepubliceerd over de (O)ggz-spiegel. De (O)ggz-Spiegel is een enquÍte waarin ggz-cliŽnten hun mening kwijt kunnen over de dienstverlening van hun gemeente.
Uit de tussenrapportage blijkt dat veel kwetsbare burgers nog niet bereikt worden door de gemeenten. Ook voelen veel ggz-cliŽnten zich onvoldoende serieus genomen. Debet hieraan is een gebrek aan kennis bij de gemeenten over de ggz en een gebrek aan acceptatie.
De resultaten van de (O)ggz-Spiegel zijn van belang voor de toekomstige veranderingen in de AWBZ en WMO.

Zie voor de vragenlijst, enquete volgende link: Vragenlijst over de WMO

Link schizofrenie en epilepsie
(bron: BBC News)

Taiwanese onderzoekers hebben ontdekt dat er een genetisch verband bestaat tussen schizofrenie en epilepsie. De onderzoekers volgden negen jaar lang een grote groep mensen met schizofrenie en epilepsie. Ze kwamen tot de conclusie dat mensen die de diagnose schizofrenie hebben zes keer zoveel kans hebben om epilepsie te krijgen. Tevens bleek dat het verband tussen de twee aandoeningen groter is bij mannen dan bij vrouwen.

Effecten eigen bijdrage GGZ onbekend
(bron: Trimbos Instituut)

Demonstratie: Stop de Stapeling

Het Trimbos Instituut heeft onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van de eigen bijdrage voor de GGZ. Het rapport betoogt dat de eigen bijdrage ertoe kan leiden dat de zorgkosten afnemen, maar dat dit mogelijk teniet wordt gedaan door hogere kosten door een toegenomen ziektelast en verminderde arbeidsproductiviteit.
Een andere mogelijkheid is dat ggz-cliŽnten met milde klachten kunnen besluiten om niet langer een beroep te doen op de GGZ. Dit scenario levert wel een besparing van zorgkosten op.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief