Terug naar de Homepage

Naar het Archief

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
N i e u w s o v e r z i c h t
S e p t e m b e r   2 0 1 2

GGZ Nederland en LPGGZ sturen brief naar informateurs
(bron: GGZ NL en LPGGZ)

GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGZ hebben brieven gestuurd naar informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. Daarin betogen de organisaties dat zij de zorg voor ggz-cliŽnten toegankelijk en betaalbaar willen houden.
GGZ Nederland wil dat de Tweede Kamer haast maakt met de wetsvoorstellen voor verplichte ggz en forensische zorg. Het Landelijk Platform GGZ pleit ook voor een landelijk campagne om de stigmatisering van ggz-cliŽnten tegen te gaan, in navolging van Engeland en BelgiŽ. Tot slot willen beide organisaties dat de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz zo snel mogelijk verdwijnt.
De formatie wordt vaak aangegrepen door organisaties en belangengroepen om hun wensen kenbaar te maken aan de politiek.

Klik op de logo's om naar betreffende sites te gaan.

Top 10 van lastigste regels in de zorg bekendgemaakt
(bron: LOC)

In september zijn de top 10 van lastigste regels in de ggz gepubliceerd door het LOC (Landelijke Organisatie CliŽntenraden). Het LOC had cliŽnten opgeroepen om melding te maken van de regels in de zorg die zij als het meest lastig ervaren.
In de top 10 staat onder andere dat cliŽnten teveel bureaucratie ervaren, van het kastje naar de muur worden doorverwezen, de eigen bijdrage niet kunnen betalen en teveel verschillende hulpverleners hebben.
De top 10 werd in september aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuw hulpmiddel bij terugdringen dwangzorg
(bron: LOC)

Er is een nieuwe toolkit uitgebracht om ggz-instellingen te helpen om drang en dwang te beperken. Met de toolkit, ďZorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZĒ, kunnen hulpverleners in 9 stappen leren hoe ze dwangmaatregelen kunnen verminderen en alternatieven kunnen bieden.
De toolkit is gebaseerd op de ďdoorbraakmethodeĒ van het Amerikaanse Institute of Health Improvement. Deze methode heeft in het verleden zijn succes bewezen.
Zo werden in de ouderen- en gehandicaptenzorg goede resultaten geboekt: in 9 maanden tijd verminderde de dwangzorg met 50 procent.

Zorgplannen uit de Miljoenennota
(bron: Rijksoverheid)

In september is traditiegetrouw de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin worden enkele maatregelen van het kabinet Rutte teruggedraaid. De overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO wordt tenietgedaan en de IQ-maatregel komt te vervallen. Daartegenover staat dat het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro (waarbij minima een compensatie krijgen) en dat mensen met veel vermogen meer gaan betalen voor de AWBZ.
Tot slot wil het kabinet een scheiding tussen wonen en zorg bewerkstelligen, de zogenaamde extramuralisering van de zorgzwaartepakketten 1 t/m 3.

  • geen overheveling van begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO
  • geen IQ-maatregel
  • eigen risico naar Ä350,-
  • mensen met veel vermogen betalen meer voor AWBZ
  • scheiding wonen en zorg

Klik op plaatje om de Miljoenennota 2013 geheel in te zien!

Minder doorverwijzen naar tweedelijns ggz mogelijk
(bron: Skipr)

Uit een proef van Telepsy blijkt dat het mogelijk is om minder mensen te verwijzen naar de tweedelijns ggz.
De oplossing is diagnostiek op aanvraag. Hierbij laat een huisarts een cliŽnt onderzoeken door een psycholoog of psychiater. Na dit onderzoek gaat de cliŽnt met het gegeven advies terug naar de huisarts. Deze bepaalt vervolgens of doorverwijzen naar de tweedelijns ggz noodzakelijk is. Uit de proef van Telepsy blijkt dat op deze wijze minder dan de helft van de cliŽnten wordt doorverwezen naar de tweede lijn. Normaal gesproken ligt dit percentage op 74.

Klik op het logo om naar het betreffende topic te gaan.

Tekort AWBZ zorg meer dan 3 miljoen euro
(bron: Volkskrant)

Slecht nieuws voor beleidsmakers en politici: uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het tekort voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het derde jaar op rij meer dan drie miljard euro bedraagt.
De vergrijzing is de belangrijkste oorzaak van dit tekort, maar ook is er een toename van het aantal chronisch zieken en gehandicapten.


 

December 2010
Januari 2011 Februari 2011 Maart 2011 April 2011
Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011
September 2011 Oktober 2011 November 2011 December 2011
Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 April 2012
Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 Augustus 2012
September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012
Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
Terug naar de Homepage

Naar het Archief