Naar HomePage van De Kentering Nieuws van De Kentering - Blog Naar de tweets van De Kentering Naar FaceBook van De Kentering Naar Instagram van De Kentering Naar HomePage van De Kentering

Activiteiten van De Kentering


Voor een overzicht van de komende activiteiten die De Kentering organiseert zie de agenda.


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


VoorlichtingVoorlichting vanuit eigen ervaring en door GEK in de KLAS

Sommige ervaringsdeskundigen van De Kentering geven regelmatig voorlichting. Daarbij geven zij een inkijkje in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onze voorlichting biedt juist een grote meerwaarde, omdat onze mensen zelf ervaring hebben met leven met een psychische kwetsbaarheid. Toehoorders geven altijd aan het erg interessant te vinden om van een ervaringsdeskundige zelf te horen hoe het is om een psychische aandoening te hebben.

In het verleden hebben wij onder andere voorlichting en gastlessen gegeven bij wijkcentra, het ROC, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud Universiteit. Onze voorlichters vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de psychiatrie en hoe hun herstelproces is verlopen. Daarbij is voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit het publiek. Wij stemmen onze voorlichting altijd af op het publiek, zowel wat betreft wijze van presentatie als qua onderwerp.

 

Een bijzondere plaats binnen onze voorlichting aan scholen (alle niveaus behalve basisonderwijs) neemt het project GEK in de KLAS in. De ervaringsdeskundigen daarvan zijn getraind om les te geven over psychiatrische kwetsbaarheden en vertellen ook op persoonlijke wijze over hoe het is om daarmee te leven. Gastlessen worden ook hier altijd compleet afgestemd op de vraag van de school. Benieuwd naar GEK in de KLAS? Neem een kijkje op www.gekindeklas.nl.

Wilt u dat onze reguliere ervaringsdeskundigen of die van GEK in de KLAS voorlichting of een gastles geven bij uw organisatie, neem dan contact op met ondersteuning@dekentering.info of bel met 024-324 99 75.

 

 

 

 


CursussenDe Herstelwerkgroep

Wat is het?

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep, waarin de deelnemers aan hun herstel werken op hun eigen wijze en eigen tempo.

Aan de hand van thema’s, zoals “bronnen van steun”, worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken.

Het voornaamste doel is om deelnemers de gelegenheid te bieden om actief met hun eigen herstel bezig te zijn, de regie over hun eigen leven terug te nemen.

De herstelwerkgroep wordt geleid door twee zogenaamde “kartrekkers”. Deze kartrekkers hebben zelf ervaring in de psychiatrie en zijn bekend met herstelwerkgroepen.

Inclusief de twee kartrekkers bestaat de herstelwerkgroep uit 8 personen.

Voor wie?

Voor iedereen die met zijn of haar eigen herstel aan de slag wil. De bedoeling is wel dat problemen van psychische aard zijn en dat je al (bijna) klaar bent met een eventuele behandeling.

Hoe vaak?

Een herstelwerkgroep komt elke twee weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt twee uur, inclusief een pauze.

 


“Herstellen wilt zeggen dat je leert omgaan met je kwetsbaarheden”


Wanneer?

De eerstvolgende herstelwerkgroep start in 2020. Nadere informatie volgt.

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de herstelwerkgroep.

Interesse, aanmelding

Mail met ondersteuning@dekentering.info

t.a.v. Saskia Dubbelt of bel 024-3249975

 

 

 

 

 

 


WRAP: Welness Recovery Action Plan


WRAP ondersteunt individueel herstel en eigen regie in een leven met of zonder een psychiatrische aandoening


 

Wat is WRAP?

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. De WRAP werkt met 5 kernbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat je basis is voor de verdere WRAP.

De WRAP is een heel concreet en compleet model met zeven onderdelen; het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden.

Het is een zelfhulpinstrument, in de jaren negentig ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij constateerde na een langdurig verblijf in de ggz dat de zorg niet bood wat zij nodig had. Op basis van haar eigen ervaring en gesprekken met andere cliënten van de ggz ontwikkelde zij de WRAP. Allen ontdekten dat zij zelf kracht en middelen in huis hadden om meer grip op hun eigen leven te krijgen en een beter leven te leiden.

De WRAP is serieus, maar niet zwaar om te volgen. Het is positief geformuleerd, toekomstgericht en leuk om te volgen.

 

En de WRAP is helemaal van jou: jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie! Voor iedereen een handig hulpmiddel om je goed te blijven voelen. De uitwisseling van ideeën en het vinden van (h)erkenning en wederzijds begrip in groepsverband dragen bij aan het hervinden van eigen mogelijkheden.

De WRAP is voor iedereen, in welk stadium van het leven je je ook bevindt. Je ontmoet ook mensen met verschillende achtergronden met hetzelfde doel; je beter gaan voelen en dit vast te houden. De WRAP is zowel voor mensen met een psychische als lichamelijke kwetsbaarheid. Eigenlijk zou iedereen de WRAP moeten volgen! Je denkt dat je jezelf kent, maar de WRAP maakt je een stuk bewuster en wijzer over jezelf en je kwetsbaarheden.

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur maak je een begin met je eigen WRAP. Jij kan daar zelf verder aan werken, schaven en veranderen. WRAP helpt om het herstel vorm te geven en om de hulpvraag steeds scherper te formuleren. De WRAP is een proces; de WRAP verandert tijdens je leven voortdurend; het groeit met je mee. Maar de basis blijft gelijk. Zo ontwikkelt een WRAP-plan zich tot een flexibele leidraad in het dagelijks leven.

 

 


Voor wie en de kosten

De training wordt gegeven door de gecertificeerde, ervaringsdeskundige facilitator Corine Strausz samen met een mede-organisator. Hij bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee en een half uur en kost €20,-. De WRAP is ontwikkeld voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die een steun in de rug kan gebruiken.

Stukje over de facilitator Corine Strausz

“Ik ben Corine Strausz, ben 46 jaar en woon in Afferden (bij Druten) in een opknapboerderij. Daarvoor woonde ik 24 jaar in Nijmegen. Ik ben getrouwd en heb geen kinderen. Ik ben psychologe en heb 11 jaar een eigen praktijk gehad. Ik ben ook ervaringsdeskundige; heb vele toppen en dalen gekend. Gelukkig ben ik nooit opgenomen. In het voorjaar van 2014 maakte ik kennis met de WRAP. Het was de enige cursus die mij echt raakte en waar ik echt wat aan had. In het najaar van 2014 heb ik de facilitatorsopleiding gevolgd. Ik ben zo enthousiast over de WRAP, omdat het heel compleet is, positief geformuleerd is, je bewust wordt van dingen, waar je nauwelijks over nadenkt en heel optimistisch is. Ik heb de WRAP-cursus nu 7 keer gegeven. Ik kijk er erg naar uit om je te ontmoeten en samen het WRAP-avontuur aan te gaan.”

De WRAP begint bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) op dinsdag 21 april om 13.30-16.00 uur op de Kentering.

De voorlichting is op dinsdag 31 maart 13.30-14.30 uur.

 


Zie voor meer informatie: agenda WRAP.


 

 


Werken met Eigen Ervaring is nu:
Wijzer Werken met Eigen Ervaring!

De cursus start na de zomervakantie van 2020. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden.


Een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie willen inzetten in de praktijk


Na deze cursus kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of het deelnemen aan een cliëntenraad.

De aankomende cursus is iets veranderd ten opzichte van de laatste. De cursus bestaat nu uit 15 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

 • Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar tipsfeedback.

 • In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan:

 •   - het werken met individuele cliënten, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij
      de voorbereiding van een gesprek of als ervaringsdeskundige contact
      maken met mensen in de wijk

    - ‘achter de schermen’ werken als belangenbehartiger zoals zitting nemen in
      een cliëntenraad of een bestuur of het schrijven van stukken

  Gastsprekers komen vertellen over hoe zij hun ervaringen inzetten op deze terreinen.

 • Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden. Gedurende de hele cursus werk je aan je eigen, persoonlijke ontwikkelingsplan.

  Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Aanmelden: ondersteuning@dekentering.info

Kosten: € 30,-

Locatie: De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen


 

 


Cursus Omgaan met een naaste met depressie

Wat is het?

Leven met iemand met een depressie is zwaar. Als uw naaste familie, partner of vriend een depressieve stoornis heeft, is het soms moeilijk om zelf optimistisch te blijven. In deze cursus staat ú centraal en leert u te steunen zonder dat u er zelf aan onderdoor gaat.

Misschien herkent u de signalen: zich vaak gespannen en overbelast voelen; een sombere sfeer thuis; minder tijd voor uzelf hebben; bezorgd zijn over de toekomst. Dan is de cursus misschien iets voor u. De volgende onderwerpen komen aan bod: informatie over depressie; leren goed te reageren op iemand met een depressie; oefenen met heldere communicatie; tips over het behouden van aandacht voor uzelf; leren hoe je op de buitenwereld reageert; ervaringen horen en steun ondervinden van andere cursisten. Deze cursus is geen therapie.

 


In deze cursus staat ú centraal en leert u te steunen zonder dat u er zelf aan onderdoor gaat


Praktische informatie

Deze cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
De cursusdata zijn: 18 + 25 maart, 1 + 8 + 15 + 22 april 2020.
Tijdstip: van 15.30 - 17.30 uur
Kosten voor het cursusmateriaal: € 20,-
Locatie: De Kentering, Limoslaan 10, Nijmegen.

Contact en aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat van Indigo Gelderland: telefoon: 026-312 44 83 en e- mail: info@indigogelderland.nl

 

 

 

 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


LotgenotengroepenSteungroep voor familie en naasten met een psychische kwetsbaarheid

Familie, vrienden en andere betrokkenen bij iemand in hun naaste omgeving met een psychiatrische gevoeligheid staan er vaak alleen voor. Ze houden hun situatie meestal liever voor zich terwijl het misschien juist een wens is om hierover eens te praten met anderen in een soortgelijke situatie. Dat kan de zorg verlichten.

Daarom is Labyrint-In Perspectief, in samenwerking met De Kentering en Mantelzorg-Nijmegen, in mei 2019 gestart met een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen. Het is geen cursus maar een mogelijkheid om goede en minder goede ervaringen uit te wisselen. Het kan wel een zinvol vervolg zijn op een cursus. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vorm en inhoud van de bijeenkomsten. De groep wordt gecoördineerd door twee ervaringsdeskundigen.

 


Een steungroep waar mensen hun verhalen en zorgen kunnen delen


De bijeenkomsten zijn op de eerste woensdagavond van de maand
van 19.30 tot 21.30 uur bij
De Kentering
.

Informatie via:
ondersteuning@dekentering.info
tel. 024-3249975

Of bel Hein van der Hulst:
tel. 024-3233678.

 

 

 


ZEBRA Lotgenotencontact en Voorlichting

ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren & Accepteren. Ook staat de naam symbool voor de littekens die achterblijven op de huid van mensen die te maken hebben gehad met zelfbeschadiging.

De ZEBRA lotgenotengroep komt elke derde dinsdag van de maand vanaf 16.00 uur bij elkaar en is voor mensen die zichzelf beschadigen of dat gedaan hebben. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Er wordt met elkaar gesproken rond een thema. Daarnaast organiseert ZEBRA ook ouder- en naastenavonden voor. Ook dit gebeurt in Nijmegen op de locatie van De Kentering. Daarbij geeft ZEBRA uitleg, beantwoordt zij vragen en geeft ze tips mee die thuis toepasbaar zijn.

Voor artsen en verpleegkundigen organiseert ZEBRA trainingen over bejegening en geeft ze informatie over zelfbeschadiging. Voor ggz-professionals zijn zij een partner die graag meedenkt in het herstelproces van jongeren en (jong)volwassenen die te maken hebben met automutilatie.

De organisatie hoopt het stigma en taboe op zelfbeschadiging te kunnen verminderen en daarmee het onderwerp meer bespreekbaar te maken in de (Nederlandse) samenleving. Door meer openheid zullen mensen die kampen met deze problematiek hopelijk eerder aan de bel trekken voor hulp.

 


Voor mensen die zichzelf beschadigen of dat gedaan hebben!


Hierbij is ZEBRA ervan overtuigd dat wanneer de omgeving (ouders/partners & naasten), de hulpverleners (ggz) en artsen/medici/verpleegkundigen meer van het onderwerp zelfbeschadiging weten er op een meer begripvolle wijze gereageerd kan worden, wat het herstel van lotgenoten ten goede komt.

Elke derde dinsdag van de maand vanaf 16.00 uur bij
De Kentering
.

Informatie via:
ondersteuning@dekentering.info
tel. 024-3249975

Zie ook hun website:
zebravoorlichting.nl

 

 

 

 

 

 


Bondgenotengroep Mantelzorg Parkinson

Vanuit het Parkinson Café Nijmegen is een bondgenotengroep ontstaan waarin partner-mantelzorgers van mensen met Parkinson met elkaar in gesprek gaan.

Wij komen elke derde dinsdag van de maand bij elkaar van 16.00 tot 17.30 uur hier bij De Kentering, Limoslaan 10 te Nijmegen.

Het gaat in de bijeenkomsten om steun vinden bij elkaar in het omgaan met mentale en cognitieve problemen bij de partner, het uitwisselen van ervaringen daarover en het geven van tips aan elkaar.

 


Deze bondgenotengroep is voor partner-mantelzorgers van mensen met Parkinson


Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via De Kentering,

tel. 024-3249975 of
ondersteuning@dekentering.info

Ook bij De Hulpdienst Nijmegen kunt u terecht voor vragen en informatie.
telefoon 024-3228280
ma t/m vr van 9.00-12.00 uur

 


Mantelzorggroep

Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan de zorg van kinderen voor hun (dementerende) ouders of de zorg van ouders voor hun lichamelijke of verstandelijke gehandicapte kind. Maar mantelzorg gaat ook vaak over mensen die moeten zorgen voor een (volwassen) zoon/dochter of partner met een psychiatrische ziekte.

De groep, die ooit begon bij het toenmalig Steunpunt Mantelzorg, is met succes overgenomen door De Kentering. Dat wil zeggen: met enige ondersteuning van de coördinator Lotgenotencontact van De Kentering, draait deze in 2013 gestarte groep geheel zelfstandig.

Deze lotgenotengroep komt eenmaal per maand bij elkaar bij De Kentering. De bijeenkomsten zijn hun ‘heilig’, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar. Dat vergt een veilige sfeer; de groep heeft een besloten karakter.

 


De bijeenkomsten zijn ‘heilig’ voor de mantelzorgers, ze delen ervaringen, ondersteunen en bemoedigen elkaar


In de loop van 2014 heeft één persoon de groep verlaten om zich bij een andere groep te voegen. Een ander is er bijgekomen zodat de groep uit acht personen blijft bestaan.

 

Voor meer info mail met
ondersteuning@dekentering.info
of
bel 024-324 99 75.

 

 


Lotgenotengroep Depressie

De landelijke Depressievereniging organiseert lotgenotencontactgroepen. Een lotgenotengroep bestaat uit mensen die een depressie hebben, of hebben gehad. Zij komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in zo'n groep bespreekbaar.

De groep heeft een positieve insteek. De leden komen ongeveer eens per maand bij elkaar. De contactavonden vinden plaats bij De Kentering. Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek vooraf.

 


Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groep bespreekbaar


Heeft u interesse?

Stuur dan een mailtje naar:
info@depressievereniging.nl
en vraag zo’n gesprek aan.

 

 


Partners van mensen met autisme

Voor ouders of partners voor mensen met een vorm van autisme. Ongeveer vier keer per jaar komt de groep bij elkaar bij De Kentering. Aanmelding kan via de NVA, eventueel via De Kentering.

De NVA Regio Nijmegen heeft een gespreksgroep voor partners van mensen met (een vermoeden van) autisme. Hierbij is er veel herkenning en wordt er ondersteuning geboden.

 

De groep komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar in Nijmegen.

Telefoonnummer van De Kentering:
024-324 99 75

of e-mail:
gespreksgroep@outlook.com

 

 


Lotgenotengroepen van autisten

Het doel van de gespreksgroep is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groep is informeel en heeft geen therapeutisch doel.

De gespreksgroep heeft een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek.

 

In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten.

Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond bij de Kentering in Nijmegen.

Voor informatie of deelname kunt u mailen met
nva.lotgenoten.gelderland@gmail.com

 

 


Vriendengroepen voor mensen met autisme

Mensen met een beperking hebben soms moeite om vrienden te maken en te houden. De Vriendenkring, opgericht door MEE Gelderse Poort en Tandem Welzijn in Nijmegen, is er voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie.

De verschillende vriendengroepen in de Vriendenkring zijn samengesteld op basis van de persoonlijkheid en interesses van de deelnemers. Zo bouwen zij sneller en gemakkelijker een band met elkaar op. Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal. Er is bijvoorbeeld een praatgroep, een activiteitengroep en een tienergroep.

Een aantal studenten van de HAN begeleiden de vriendengroepen. Ze ondersteunen de deelnemers bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten. Die zijn heel divers.

 


Sociale contacten en plezier maken met elkaar staat centraal


Samen spelletjes doen, film kijken, eten of bowlen. De stagiair(e)s hebben daarnaast oog voor hoe het contact binnen de groep verloopt.

Aanmelding via MEE Gelderse Poort:
telefoon 088 633 00 00
of
info@meegeldersepoort.nl
website: www.meegeldersepoort.nl

 

 

 


Patiogroep - Lotgenotengroep voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

De Patiogroep is van oorsprong een lotgenotencontactgroep van Pro Persona. Onze groep is na bezuinigingen daar ‘geadopteerd’ door De Kentering en is in de loop van de jaren uitgebreid met andere deelnemers. Wat ons verbindt is dat we allemaal een eigen leven leiden en een psychische kwetsbaarheid hebben maar vooral dat we behoefte hebben aan contact en gezelligheid.

Wij komen elke dinsdagmorgen van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur bij elkaar. Gezamenlijk nemen wij de afgelopen week door en bespreken kort eventuele zaken die ons dwars zitten waarna we vervolgens – naar behoefte - een thema bespreken. Alles in een losse, gezellige open sfeer..

Heb je belangstelling en wil je een keer kennis maken met onze groep? Bel of mail naar de Kentering zodat zij je in contact kunnen brengen met ons. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 


Gezamenlijk nemen zij de week door en bespreken zaken die hen dwars zitten, waarna ze een thema behandelen


Waar? Bij De Kentering, aan de Limoslaan 10 in Nijmegen.
Informatie via de Kentering

Tel. 024-324 99 75

ondersteuning@dekentering.info

 

 

 

 


Ypsilon

Ypsilon is een landelijke vereniging van familieleden/betrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

De regionale afdeling van Ypsilon organiseerde in het verleden bij De Kentering weleens gespreks- of themabijeenkomsten voor de leden van Ypsilon. De regionale afdeling is momenteel wel actief in Tiel en omgeving maar niet zozeer in Nijmegen bij De Kentering.

 


Informatie-uitwisseling en ervaringen delen


Aanmelding via www.ypsilon.org

 

 

 


Anoiksis

Anoiksis is een landelijke vereniging voor mensen met een psychosegevoeligheid. Met de komst van een nieuwe regio-verantwoordelijke is sinds 2012 is de afdeling Nijmegen en omstreken weer actief geworden.

Elke twee maanden is De Kentering op een zaterdagmiddag de uitvalsbasis voor een bijeenkomst: er wordt een thema besproken, een film gedraaid, een workshop gehouden of een buitenactiviteit georganiseerd zoals midgetgolf, wandelen en pannenkoek eten.

 

Er zijn tussen de 10 á 20 deelnemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van Anoiksis en actieve vrijwilligers van De Kentering.

Voor meer informatie bel of e-mail
Floor Goddijn

0478 569597
floorgoddijn@live.nl

 

 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...


Overige... 

Voormalige Pleisterplaats voor de Ziel

De Pleisterplaats voor de Ziel was een prachtig initiatief.

7 jaar lang zijn er op de eerste maandag van de maand – als de sirenes loeien - bijeenkomsten gehouden

Op 3 juli 2019 was de laatste.

 


In een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis geven aan wat je mist of wat je bezighoudt


 

Zie voor een verslag van de laatste bijeenkomst de website:

www.pleisterplaatsnijmegen.nl

onder het menu-item “Bijeenkomsten”.

 

 

 

 

 

 


Kring van Verbinding

“Op zondagmorgen, geen kerkgang meer, wel een verlangen….naar inspiratie, het delen van het ‘heilige’ ook dat van het alledaagse, verbinding met dat wat groter is, met elkaar, met jezelf.”

Een voormalige ervaringsdeskundige van De Kentering organiseert elke derde zondag van de maand deze Kring van Verbinding. Iedereen is van harte welkom.

 

De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenruimte van De Kentering en soms buiten.

Er zijn gemiddeld 15 deelnemers.

Voor info mail naar:
dikkie.roelofsen@telfort.nl

 

 


Ondersteuning van nieuwe cliënteninitiatieven

De Kentering biedt onderdak aan verschillende initiatieven die ontwikkeld zijn door mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Een daarvan is Gek in de Klas. Dit is een zelfstandig voorlichtingsproject dat door De Kentering gefaciliteerd wordt. De getrainde voorlichters bieden een boeiende mix van feiten en eigen ervaringen. Bezoek de site www.gekindeklas.nl voor meer info over de gastlessen, of om je aan te melden als voorlichter.

Een ander initiatief is ZEBRA (dat staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren Accepteren).
ZEBRA organiseert lotgenotengroepen bij De Kentering voor mensen die zichzelf beschadigen, of dit hebben gedaan. Hierbij worden verschillende thema’s besproken, waarbij deelnemers elkaar tips kunnen geven en bij elkaar een luisterend oor vinden.
Zie www.zebravoorlichting.nl voor meer informatie.

 

De rockband Gently Overdone is ook een voorbeeld van hoe een groep zelfstandig zijn activiteit bij de Kentering kan voortzetten. De band was oorspronkelijk een activiteit van Pro Persona, maar staat nu op eigen benen en repeteert wekelijks bij De Kentering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voorlichting

Cursussen

Lotgenotengroepen

Overige...