Naar HomePage van De Kentering Nieuws van De Kentering - Blog Naar de tweets van De Kentering Naar FaceBook van De Kentering Naar Instagram van De Kentering Naar HomePage van De Kentering

Dag van de Kwaliteit 2018
Donderdag 22 november
"Alle zeilen bij...?"


Joke Hermsen:
Het creatieve denken komt slecht van de grond door mobiel


 

Met 145 verkochte kaarten trof Joke Hermsen een vol huis aan voor haar lezing over melancholie en depressie op 14 november. De schrijfster en filosofe blikt tevreden terug op de avond in de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid: “Ik vond het een fijne lezing, met interessante vragen uit het publiek en een mooie discussie.”

Als toetje na de lezing volgt hier nog een inkijkje in haar gedachtegoed. “Het is jammer als de melancholie ongezonde trekjes aanneemt en overgaat in depressie. Op dit moment lijden wereldwijd vierhonderd miljoen mensen aan een depressie. De ziekte is de belangrijkste medische oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Ik vraag me af of er geen sprake is van een massale morele depressie: een sociale, aan deze tijd gebonden vorm van depressiviteit. We voelen ons onzeker, angstig en onrustig”, betoogt Hermsen.

Digibesitas

De schrijfster vervolgt: “Het valt me op dat technologie in steeds sterkere mate ons leven beheerst.” Dat draagt ook bij aan depressieve gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid: “We lijden aan een vorm van beeldschermverslaving of digibesitas. We zijn heel vaak online, kunnen die telefoon soms niet meer uitzetten.” Dit heeft allerlei schadelijke effecten: “Het onverwachte, creatieve denken komt slecht van de grond tussen piepende en trillende telefoons. Je aandachtsboog wordt constant onderbroken. Daardoor blijft het denken aan de oppervlakte hangen. Als we nu niks ondernemen, drijven we af naar een situatie waarin technische middelen ons de baas worden. Het is tijd om ook daarover in discussie te gaan.”

 

 


 

Terugblik op de 12e Dag van de Kwaliteit:
“Het was een topdag!”


 

Aldus een van de vele positieve reacties na de geslaagde 12e Dag van de Kwaliteit, op 22 november georganiseerd door De Kentering in de Lindenberg te Nijmegen. Niet minder dan 150 bezoekers waren aanwezig en zagen ’s ochtends in een revue verschillende organisaties acte de présence geven. ’s Middags konden bezoekers deelnemen aan diverse gespreksrondes met verschillende thema’s rond zorg en welzijn of aan een creatieve workshop. Verslagen van de verschillende workshops en een lijst van deelnemende organisaties volgen later!

Vincent van Dongen, vrijwilliger bij De Kentering, is een van de organisatoren van de dag en laat weten: “Voor ons als organisatie was de Dag van de Kwaliteit zeer geslaagd door de hoeveelheid positieve reacties en de eerlijke feedback die we kregen over hoe de Dag nog beter kan gaan. Degenen die dit een mooi initiatief vinden en een bijdrage willen leveren aan het organiseren ervan in 2020, willen we dan ook uitnodigen om dat te laten weten aan De Kentering, op ons vaste mailadres. Het mooiste van de Dag vond ik de theaterrevue. Het was mooi om te zien hoe de organisaties die we hebben gevraagd of ze zich op theatrale wijze wilden presenteren, allen hierin mee zijn gegaan en ieder op hun eigen wijze hieraan invulling hebben gegeven. Het was prachtig ineengevlochten door de regie vanuit Eva's Theatertuin, die met haar Vuurvogels een mooie omlijsting van de presentaties gaf. Het thema 'Alle zeilen bij...!' kwam hierbij op vele manieren tot uiting: het raamwerk van een houten schip, dat tot decor diende; de verlegging van koers van dit schip; dat 'Alle zeilen bij...!' ook een oproep is, om te zien naar elkaar. Erg mooi gedaan. Het was zeker zoals gehoopt een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Ik heb het geweldig gevonden om met zoveel inspirerende mensen samen te werken en zoveel hartelijke bezoekers te mogen verwelkomen. Als je je zorgen maakt, over waar het naar toe gaat met de zorg, dan is een Dag als deze een gebeuren dat niet alleen duidelijk maakt waar nog een hoop te verbeteren valt. Maar ook een warm bad van ontmoetingen die hoop geven voor de toekomst en je doen beseffen, dat we hier aan de Waal in een sociale stad leven, met mensen met drive en gevoel.”

Tijdens de revue zong Naran Adema 'Lef' van Karin Bloemen

 

Joep Vesters is als adviseur met ervaringsdeskundige expertise namens het UWV gedetacheerd bij het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Hij vertelt wat hij van de dag vindt: “Mooie opkomst en mooie mensen die kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. De dag vloog voorbij. Ik vond de opening mooi, kracht vanuit kwetsbaarheid. Maar ook zeker de diversiteit. In hoeverre een en ander aansloot bij het thema 'Alle zeilen bij ...!'? Prima, op alle vlakken gebeurt er van alles. Dat hebben we mogen zien en beleven. Het was zoals gehoopt zeker een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Veel bekende en nieuwe mensen mogen ontmoeten. Wat ik de volgende keer anders zou doen? Het brede aanbod maakt het vaak een speurtocht naar goedwillende eilandjes. Misschien nog wat meer naar de verbinding zoeken. Bijvoorbeeld een wensenboom, over wat jij nodig hebt, is leuk als afsluiting en iets interactiever. Ik zou wel willen dat ik onze interviewer van te voren had kunnen spreken. Het was iets te los zand. Meer vanuit klacht en beperking dan uit kracht. Dat had beter gekunnen. Wij zijn niet of nauwelijks betrokken. Maar de hele dag was erg goed verzorgd. Complimenten aan de organisatie.”

Marieke van Keeken, eveneens adviseur met ervaringsdeskundige expertise voor het UWV bij het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, geeft haar visie: “De Dag van de Kwaliteit was voor mij geslaagd omdat ik nieuwe dingen heb gezien en gehoord en geleerd en nieuwe mensen heb leren kennen en 'oude' mensen heb ontmoet in een ontspannen sfeer. Ik denk dat de mix van de werkvormen mij het meeste aansprak. Het centrale deel gaf me af en toe kippenvel en zelfs tranen. Maar als het alleen centraal was gebleven, had ik het te passief gevonden voor de bezoekers. Het middaggedeelte was juist zo mooi actief: dat wisselde goed af. Bij 'Alle zeilen bij...!' denk ik aan: alles wat we hebben zetten we in om vooruit te komen. Dit komt toch erg in de buurt van wat er langskwam. Wat ik heel sterk vond, was de boeg die steeds veranderde van richting: dat was een heel sterk beeld, als een samenwerkend team werd dat grote schip gedraaid. Gaaf! Of het een dag was van ontmoeting, bezinning en inspiratie? Ontmoeting: zeer zeker. Met name de gespreksrondes. Bezinning: soms, tijdens het ochtendgedeelte heb ik echt wel zitten denken: hoe sta ik hierin? Hoe draag ik bij aan dit belangrijke thema? Inspiratie: ook zeer zeker. Met elkaar voel je de verbinding. Ik weet niet of het precies door De Kentering en de organisatie kwam, maar ik voelde me heel prettig thuis tussen lotgenoten. Dat is elke keer alleen al een goede reden om jullie vaker op te zoeken.”

Joeke van Leeuwen van het Bosatelier gaf een creatieve workshop

Ook Job Schellekens, vrijwilliger bij De Kentering, is goed te spreken over het symposium: “De Dag van de Kwaliteit was geslaagd, er was een gevarieerd programma met theater, muziek en inhoudelijke discussies. Er waren veel bezoekers, af te lezen aan de volle zaal tijdens het plenaire gedeelte. Ook de gespreksessies waar ik aan heb deelgenomen waren drukbezocht. Er waren cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, hulpverleners en beleidsmakers, dus bezoekers uit diverse geledingen. De mensen die ik achteraf heb gesproken vonden het een leuke dag. Het ochtendgedeelte met de theatervoorstellingen vond ik het leukste omdat er muziek en humor in zat. Ook de theatrale opening vond ik erg mooi, heel beeldend en indrukwekkende muziek. Vooral de gespreksessies sloten aan bij het thema. Bijvoorbeeld over crisissituaties, waarin werd besproken hoe er werk wordt verzet door instanties om mensen in crisis beter op te vangen. Niet alleen cliënten moeten zeilen bijzetten, ook instanties zoals bijvoorbeeld de politie en de ggz. Voor mij was het vooral een dag van ontmoeting, bezinning en inspiratie wat minder. Wat beter kon: de kapstokken waren vaak onbemand, onder andere. Maar op naar de 13e Dag van de Kwaliteit wat mij betreft.”

Laura Liebregt ontwikkelt het voorlichtingsprogramma 'GEK in de KLAS' voor scholen en gaf een presentatie daarover op de Dag van de Kwaliteit. Ze blikt terug: “Mijn presentatie ging niet supergoed. Het publiek onderbrak mij omdat ze me niet konden verstaan, wat ik erg verwarrend vond, maar ik heb er het beste van proberen te maken. Hopelijk kunnen we een volgende keer met een microfoon werken, grapje. Mensen moesten er gelukkig om lachen en naderhand zijn er veel mensen naar mij toe gekomen omdat ze de boodschap van de presentatie wel leuk vonden en graag meer wilden weten over mijn organisatie. De dag heeft vooral een geweldige sfeer. Iedereen is geïnteresseerd en ik heb voor mijn gevoel met iedereen een praatje gemaakt. Ook de workshops en gespreksrondes waren interessant en leuk. In hoeverre een en ander aansloot bij het thema 'Alle zeilen bij ...!'? Ik vond het vooral mooi om te zien dat er zowel zorgverleners, ervaringsdeskundigen als cliënten aanwezig waren. Die diversiteit zorgde naar mijn idee voor veel interesse en begrip voor elkaar. We moeten tenslotte met elkaar verder, in hetzelfde schuitje, haha. Ik heb veel mensen leren kennen en gegevens uitgewisseld om ook na de Dag van de Kwaliteit met elkaar verder te kunnen om elkaar te helpen als organisaties. Het was een topdag! Van mij zou die er elk jaar mogen zijn.”

Laura Liebregt presenteerde het voorlichtingsproject 'GEK in de KLAS'

Esmeralda Borgdorff, vrijwilliger bij De Kentering, kijkt tevreden terug op de Dag van de Kwaliteit, haar eerste sinds ze daar werkt. Ze had een aandeel in de openingsact. “Het was leuk en grappig om te doen. Sommige stukjes van de revue waren niet goed te verstaan en andere waren wat lang. Maar het was leuk om veel bekenden van De Kentering te zien en andere mensen die ik lang niet had gezien. Er waren veel WMEE'ers (cursisten van Werken Met Eigen Ervaring, red.), die spraken van een fijne dag en herkenning. Het symposium was goed bezocht, de zaal zat vol, dat is een goed teken. Leuk dat we na de revue een bloemetje kregen. De Kentering is een fijne plek, waar er ruimte voor je is wanneer het wat minder met je gaat. Ik had interessante gesprekken en het netwerkgehalte lag hoog. De lunch was goed verzorgd. Het voelde voor mij als een warme, positieve ontmoetingsmiddag.”

Rutger Kips, dagvoorzitter en een van de organisatoren, vertelt: “Ik had de indruk dat de dag erg geslaagd was, voornamelijk doordat het aanwezige publiek zich tot het einde aan toe zeer betrokken toonde. Er was blijkbaar een gesprek op gang gekomen dat zich maar moeilijk liet beteugelen, ook niet door de vermoeidheid van een lange, intense dag. De reacties die ik van bezoekers kreeg waren ook erg enthousiast van aard. De doelstellingen van ontmoeting, bezinning en inspiratie zijn volgens mij ook zeker gehaald, getuige het geëngageerde gesprek niet alleen tijdens de middagsessies, maar ook daarna in de plenaire zaal en tijdens de borrel. Blijkbaar had het theatrale ochtendprogramma mensen geïnspireerd om in het middagdeel met enthousiasme ideeën te delen en open te staan voor die van de ander. De soms wat komische inslag van de presentaties en de mooie intermezzo's van Theaterwerkplaats De Vuurvogel, gaven een zeer persoonlijk maar altijd luchtig inkijkje in het werk dat mensen verrichten en de moeilijkheden die ze kunnen ervaren. Er waren wel een paar leerpunten. Maar als geheel heb ik toch de indruk van een bijzonder goed geslaagde Dag van de Kwaliteit dit jaar.

Rutger Kips was een van de organisatoren en dagvoorzitter

Evelien van der Ham van Eva’s Theatertuin en Theaterwerkplaats De Vuurvogel regisseerde de revue in de ochtend en reageert: “De revue is naar mijn mening erg geslaagd. Het moest op de dag zelf op zijn plek vallen, dus dat was erg spannend voor iedereen. Maar het totaal is een mooie afwisseling tussen tekst, beeld, dans, theater en zang geworden. Er was veel enthousiasme waardoor het een plezier was om te regisseren. Wat ik goed vond is dat organisaties er echt iets theatraals van hebben gemaakt. Ze moesten uit hun comfortzone, maar hebben dit toch maar mooi gedaan. Aan de reacties van het publiek te horen zaten ze helemaal in de beleving van de revue. Achteraf hoorden we dat van organisaties duidelijk uit de verf was gekomen wat ze nu precies deden. Mooi ook hoe ze de samenwerking zochten en vonden met Theaterwerkplaats De Vuurvogel. Het ging voor mij zoals gehoopt, ik heb er enorm van genoten. Er werd meegedaan, geroepen, geklapt op momenten dat ik het niet verwachtte en hard gelachen, waardoor de organisaties en De Vuurvogel zich ondersteund voelden bij hun optredens. Het voelde als een warm bad. Met name de kracht van samenwerken als het belangrijke middelpunt waardoor het mogelijk is om de nieuwe ontwikkelingen in de zorg door te komen. Nogmaals bedankt voor de mooie kans die De Kentering mij hierin heeft gegeven!”

 

 

Contactgegevens van deelnemende organisatie in de revue en de workshops:

 

De Kentering:
www.dekentering.info/PaginaActiviteiten

Theaterwerkplaats De Vuurvogel:
www.evastheatertuin.nl/theaterwerkplaats-de-vuurvogel/

Ixta Noa:
www.ixtanoa.nl/magazines/regio-nijmegen/

Wijkbedrijf Nijmegen:
www.hetwijkbedrijfnijmegen.nl/

Film door: AkkermanDesign:
www.facebook.com/AkkermanDesign

Laura Liebregt “GEK in de KLAS”:
www.facebook.com/GEKindeKLAS/

IPS
www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Werken-bij/IPS-(Individuele-Plaatsing-en-Steun)

Ervaringsdeskundigheid in de wijk:
Peer van Hoof, Bindkracht 10 Peer.vanHoof@bindkracht10.nl
Thea Bergstra:informatie over haar project:
www.culemborg.herstelt.org

Sociaal Wijkteam:
www.sterker.nl/sociaal-wijkteam
vraag@sociaal-wijkteam.nl
tel. 088 00 11 300

Stip:
www.stipnijmegen.nl
info@stipnijmegen.nl
tel. 024-3502000

Zorg met een migratieachtergrond:
www.stichting-stan.nl/
http://bindkracht10.nl/diversiteit/

Schilderatelier Bosatelier:
www.bosatelier.nl

Eva's Theater Tuin & Theaterwerkplaats 'De Vuurvogel':
https://evastheatertuin.nl

 

 

 

Kijk ook eens op ons nieuwsblog